Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng, 04-12-2020 (Mt 9, 27-31) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Ánh Sáng ban Niềm Vui”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng, 04-12-2020

Mt 9, 27-31

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Ánh Sáng ban Niềm Vui”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”

Tất cả những ai tìm kiếm nơi Chúa Giêsu sự chữa lành hoặc phép lạ đều được đòi hỏi chứng tỏ niềm tin vào Chúa và vào quyền năng chữa lành của Ngài. Khi ai đó không rõ ràng niềm tin, Chúa gợi lên nơi họ niềm tin đó. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa hỏi hai người mù xem họ có tin rằng Chúa có thể làm những gì họ đang cầu khẩn nơi Chúa không. Họ khiêm tốn trả lời ‘có tin’. Hai người mù xin Chúa cứu chữa, đã không phàn nàn với Chúa rằng họ bị mù; họ cũng không than thở về hoàn cảnh của họ. Không! Thay vào đó, họ khiêm tốn chấp nhận những hạn chế của mình và bày tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng có thể chữa lành và làm cho họ nên khỏe mạnh. Không tín thác và tín nhiệm vào Chúa, thì không gì có thể được thực hiện cho họ. Với tiếng ‘vâng’ đầy đức tin của họ, Chúa Giêsu đã cho họ điều họ yêu cầu. Hai người mù biết Đấng Cứu Thế sẽ làm gì trong thời đại của Ngài. Vì vậy, sử dụng tước hiệu ‘Đấng Thiên Sai’, Con Vua Đavit, họ kêu cầu Chúa ban lại cho họ ánh sáng để họ hết mù mà được thấy. Họ đã đúng khi gọi Chúa Giêsu là ‘Con Vua Đavid’. Đức tin và sự khiêm nhường đơn sơ của họ cuối cùng đã được đền đáp.

Thật kỳ lạ việc Chúa Giêsu yêu cầu họ đừng chia sẻ tin tức với người khác. Điều này có thể không? Chúa Giêsu không quan tâm đến việc làm một chuyện giật gân; Chúa không muốn người ta có ý tưởng sai về sứ mệnh của Chúa. Nhưng những người mù được chữa lành đã phớt lờ lời kêu gọi của Chúa, nên đã đi kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra cho mình. Họ đã lấy lại không chỉ cái nhìn thể lý, mà còn cả cái nhìn ‘nội quan’ (nhìn vào bên trong). Cuối cùng họ có thể thấy Chúa Giêsu thực sự là ai – là Lời của Thiên Chúa và là Đấng chữa lành. Họ không thể giữ Chúa cho riêng mình. Thật vậy, Tin Mừng phải được chia sẻ.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có chào đón ‘việc đến’ của Chúa Kitô vào trong cuộc sống của tôi để mang lại cho tôi sự tái sinh, bằng cách đưa tôi ra khỏi sự tối tăm ảm đạm, để đi vào ánh sáng của sự hiểu biết về Thiên Chúa không?

–      Trong cuộc sống của tôi, tôi có Tin Mừng nào từ Thiên Chúa để chia sẻ với người khác không?

–      Tôi nhấn mạnh hơn về điểm nào: về giáo lý đúng đắn hay về đức tin đúng đắn? Thế nào là có thể tách biệt giáo lý và đức tin trong thực hành?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của chúng con. Xin chữa lành sự mù lòa của tâm hồn chúng con. Trong ánh sáng của Chúa, chúng con nhìn thấy ánh sáng. Xin giúp chúng con làm việc vì sự đến của ánh sáng mang lại niềm vui của Chúa cho những người khác, để họ cũng có thể có tâm hồn nhìn thấy. Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và được nhìn thấy”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu nguyện cho những người bị mù trong tâm hồn để họ có thể nhìn thấy ánh sáng Giêsu.

–      Khéo léo giới thiệu cho ai đó ánh sáng rạng ngời của Chúa Giêsu trong Lời Chúa và Thánh Thể.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.