Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng – Ngày 19/12/2020

Lời Chúa: Lc 1,5-25

Vào thời Hê-rô-đê làm vua xứ Giu-đê-a, có một tư tế tên là Da-ca-ri-a, thuộc phiên ban A-bi-a, và vợ ông bởi dòng dõi A-a-ron, tên là I-sa-ve. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì I-sa-ve son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Da-ca-ri-a chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương.

Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Da-ca-ri-a thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng : “Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. I-sa-ve vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gio-an. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Ít-ra-en trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Ê-li-a, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”.

Da-ca-ri-a thưa với thiên thần rằng : “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên”.

Thiên thần liền đáp : “Ta là Gáp-ri-en, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra ; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.

Dân chúng đang trông đợi Da-ca-ri-a, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm.

Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, I-sa-ve vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng : “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA CÓ CÁCH CỦA NGÀI

“Vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi”(Lc 7,35).

Trình thuật Tin Mừng của thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy sự ra đời của Gioan Tiền Hô thực sự đặc biệt, vượt lên trên mọi suy nghĩ và dự tính của con người. Chính ông Dacaria cũng đã không thể tin điều này khi sứ thần Gabriel truyền tin cho ông. Sự đặc biệt này đã làm nổi bật lên mầu nhiệm tình yêu và thánh ý của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại: Thiên Chúa luôn có cách thực hiện những kỳ công của Ngài.

Trong quan niệm của người Do Thái, con cái chính là phúc lành của Thiên Chúa, do đó, có con là nỗi khát khao của mọi đôi vợ chồng Do Thái. Tuy nhiên, ông Dacaria và vợ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn, tủi nhục suốt nhiều năm, vì ông bà son sẻ. Ngày còn trẻ, có lẽ Dacaria vẫn luôn cầu xin Thiên Chúa ban cho mình một đứa con mỗi khi cầu nguyện; còn ngày nay, trong vai trò là thượng tế, ông cầu xin Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho toàn dân. Khi còn trẻ, ông đã nhiều lần cầu xin cho có một đứa con mà chẳng được, thì nay, ông được Thiên Chúa ban cho tất cả những điều khấn xin, qua người con mà sứ thần loan báo. Người con sẽ sinh ra là con của hai ông bà, người con ấy sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa và toàn dân, đó sẽ là sứ giả của Đấng Cứu Thế, người dọn đường cho toàn dân đón nhận Ơn Cứu Độ. Sự ra đời của Gioan Tiền Hô biểu lộ sự can thiệp đầy quyền năng của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Đó là sự can thiệp khởi đi từ ý định yêu thương mà Thiên Chúa dành cho cả nhân loại. Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Ngài làm cho cái không thể nên có thể, điều tầm thường trở nên phi thường, cái mà người đời khinh chê lại được Ngài biến đổi nên cao quý, đáng trọng.

Năm xưa, sự ra đời của Gioan Tiền Hô đã biểu lộ sự can thiệp đầy quyền năng của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại, thì ngày nay, Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở nên dấu chỉ của sự can thiệp đầy yêu thương ấy giữa cuộc đời. Thiên Chúa luôn có cách để thực hiện những công trình kỳ diệu từ những sự cộng tác hết sức bé nhỏ của con người. Khi ta có Chúa hiện diện trong đời, trong lời cầu nguyện, trong việc bác ái hy sinh, trong những cử chỉ yêu thương hay trong sự cảm thông với người khác, Thiên Chúa có thể làm cho cuộc đời được biến đổi nên tốt hơn từ những việc hết sức đơn sơ ấy. Từ trái tim và đôi tay của chúng ta, Thiên Chúa luôn có cách để tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Trong tâm tình chuẩn bị đón mừng Đại lễ Giáng Sinh, xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân của Chúa, biết chuẩn bị để tâm hồn trở nên máng cỏ xứng đáng cho Chúa ngự vào. Đồng thời, như thánh Gioan Tiền Hô đã làm, xin cho mỗi chúng ta bằng sự khiêm tốn phục vụ và những hành động yêu thương, cũng làm cho hình ảnh Chúa tỏa sáng lên trong cuộc đời mình, để những anh chị em chưa biết Chúa có thể gặp gỡ Chúa giữa cuộc đời này.


Comments are closed.