Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng, 05-12-2020 (Mt 9, 35 – 10, 1.6-8) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đấng Thương Xót”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng, 05-12-2020

Mt 9, 35 – 10, 1.6-8

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đấng Thương Xót”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương”

         Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 35-10, 1, 5a, 6-8) có hai phần: (a) Tóm tắt hoạt động tông đồ của Chúa Giêsu (Mt 9, 35-38) và (b) Mở đầu “Bài giảng Truyền giáo” (Mt 10, 1,5-8). Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay bỏ qua tên các Tông đồ như được thấy trong Tin Mừng Thánh Matthêu (Mt 10, 2-4).

         Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh sự kiện Chúa Giêsu Kitô, Tôn Sư và Người chữa lành, Mục tử và Người Hướng Đạo, là “Đấng Thương Xót”. Chúa đến thăm dân Chúa, giảng dạy trong hội đường và rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Chúa nhìn thấy đám đông thì chạnh lòng thương họ vì họ bơ vơ vất vưởng, như những con chiên không có người chăn dẫn. Trái tim trắc ẩn của Chúa thúc đẩy Ngài sai các môn đệ đi vào “Sứ vụ của Mùa Vọng” là chuẩn bị cho Chúa sinh ra nơi các tâm hồn, nghĩa là, đi loan báo Tin Mừng cứu độ, loan báo một món quà được ban tặng và chia sẻ cách nhưng không.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Trong cuộc đời, bạn đã từng tiếp xúc với những con chiên lạc, với những người đang mệt mỏi và kiệt sức chưa? Bạn rút ra bài học gì từ việc này? Trái tim của tôi có giống trái tim của Chúa Giêsu, đầy sự trắc ẩn đối với người khác không? Tôi phải làm gì để sống trọn vẹn “Sứ mệnh Mùa Vọng” của mình với tư cách là dụng cụ của “Đấng Thương Xót”?

–      Tất cả chúng ta đều nhận được cùng một sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ. Tôi có ý thức, nhận thức được sứ mệnh này không? Tôi sống sứ mệnh của mình như thế nào?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

         Lạy Chúa Giêsu, Chúa là “Đấng Thương Xót” đã đến trần gian. Chúa băng bó các vết thương của chúng con và chữa lành những vết bầm tím do tội lỗi của chúng con gây ra. Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng của ăn là sự sống vĩnh cửu, và cho chúng con uống ở suối nguồn ơn cứu độ. Chúa soi sáng lòng chúng con bằng Tin Mừng do Chúa rao giảng. Bây giờ xin hãy sai chúng con đi vào “Sứ mệnh Mùa Vọng” đến với các dân tộc. Xin ở với chúng con và giúp chúng con phản ánh lòng thương xót của Chúa cho họ. Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu nguyện cho các nhà truyền giáo trên thế giới.

–      Bằng những lời nói tử tế và hành động bác ái dành cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo, người bệnh và người khốn khó, tôi giúp họ cảm nghiệm được sức mạnh cứu độ của Tin Mừng và tấm lòng nhân ái của “Đấng Thương Xót”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.