Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng, 10-12-2020 (Mt 11, 11-15) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng ta”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng, 10-12-2020

Mt 11, 11-15

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả”

          Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 11,11-15) Chúa Giêsu mô tả thân thế của Gioan Tẩy Giả và vai trò của Gioan trong lịch sử cứu độ. Gioan Tẩy Giả là sự ứng nghiệm của lời tiên tri Ma-la-chi 4, 5 rằng Thiên Chúa sẽ sai Ê-li-a từ trời xuống trước khi ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đến. Thật vậy, Gioan Tẩy Giả là “người phải đến”. Ông là Ê-li-a trở lại, là người chuẩn bị con đường của Chúa – con đường dẫn vào vương quốc đã hứa. Gioan là tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất – “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả”. Nhưng so với tất cả sự vĩ đại của ông, sứ vụ tiên tri của ông chỉ là một giai đoạn chuẩn bị cho công việc thiên sai của Chúa Giêsu Kitô, Đấng khởi đầu trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới của lịch sử cứu độ. Gioan Tẩy Giả đã sống trọn vẹn sứ mệnh của mình với tư cách tiền hô của Đấng Mê-si-a là chịu đựng bạo lực và tử vì đạo vì vương quốc của Đấng Cứu Thế. Sự bạo lực tương tự mà Gioan phải chịu vì lợi ích của nước trời giờ đây đang chống lại Chúa Giêsu. Chỉ những ai có “đôi tai của đức tin” mới hiểu được những lời của Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả và vương quốc của Đấng Mê-si-a.

          Sứ mệnh tiên tri của Gioan Tẩy Giả vẫn tiếp diễn trong lòng Giáo Hội. Các môn đệ ngày nay của Đức Kitô được kêu gọi xúc tiến việc xuất hiện của vương quốc Thiên Chúa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có làm chứng cho sự thật và dọn đường cho Chúa theo gương tiền hô Gioan Tẩy Giả không?

–      Tôi có tin cậy vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa cứu chuộc tôi và hoan nghênh lời khuyên của Chúa Giêsu: “Đừng sợ, Thầy sẽ giúp anh em”?

–      Tôi có để cho mình được dẫn dắt bởi Chúa không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, Cha ràng buộc chúng con bằng một sợi dây dịu dàng. Cha đảm bảo với chúng con: “Đừng sợ, Cha sẽ trợ giúp các con”. Chúng con phó dâng chính mình cho Cha. Xin dìu dắt và hướng dẫn chúng con. Xin để bàn tay cứu rỗi của Cha tạo ra điều kỳ diệu cho một sa mạc cằn cỗi, bằng cách phun nước và làm đầy với cây cối sinh sôi. Chúng con cảm ơn và ngợi khen Cha về Chúa Giêsu, là hiện thân bàn tay cứu chuộc của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đấng Mê-si-a. Cha hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Bằng lời nói và việc làm, tôi chuẩn bị đường lối của Chúa, theo gương Gioan Tẩy gỉa.

–      Nghiên cứu Giáo lý Hội Thánh Công Giáo và cho phép những người xung quanh tôi đánh giá cao ý nghĩa của đức tin Công giáo của chúng ta.

–      Hãy là dụng cụ của Chúa để dẫn dắt mọi người đến với ánh sáng của sự thật.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.