Lời Chúa Thứ Năm trước Lễ Chúa Hiển Linh, 05-01-2023 Ga 1, 43-51  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Lời kêu gọi trở thành môn đệ của Ngài vang lên”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm trước Lễ Chúa Hiển Linh, 05-01-2023

Ga 1, 43-51

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Lời kêu gọi trở thành môn đệ của Ngài vang lên

1.LECTIO

Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp

Philípphê nhận được lời kêu gọi trực tiếp từ Chúa Giêsu người Nagiaret, “Hãy theo Ta”. Giống như Anrê, Philipphê tin rằng mình đã gặp thấy Đấng Mêsia nơi con người Đức Giêsu Nagiaret, và do đó, ông đã mời Nathanael, “Hãy đến mà xem”. Hoài nghi nhưng chân thành trong việc tìm kiếm sự thật, Nathanael đến gặp Chúa Giêsu, Đấng khen ông là người Israel không thủ đoạn hay gian dối. Nathanael ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Chúa Giêsu về tính chính trực của ông. Ông càng ấn tượng hơn khi Chúa Giêsu nói với ông rằng trước khi Philípphê gọi ông, ông đang ngồi dưới cây vả. Theo truyền thống của người Do Thái, các thy ra-bi học luật “dưới gốc cây vả”. Vì vậy, Nathanael, một người thích nghiên cứu Kinh Thánh và nhạy bén với sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai, đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh mời gọi chúng ta chia sẻ niềm vui của việc Chúa Giêsu Đấng Thiên Sai đến, và chiêm niệm sâu xa hơn về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Một cách để đạt được điều này là thông qua các bài hát mừng Giáng sinh.

2.MEDITATIO
Tôi có bắt chước Anrê và Philípphê, háo hức chia sẻ kinh nghiệm về Đức Kitô cho người khác không ?
Tôi có thích nghiên cứu Kinh Thánh và noi gương Nathanael, tôi có nhạy bén với sự đến của Đấng Mêsia không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã gọi Philipphê,cảm ơn Chúa vì Philipphê đã háo hức chia sẻ niềm vui thiên sai với Nathanael. Xin giúp chúng con sống không dối trá và chính trực. Xin dạy chúng con cách ngồi “dưới cây vả” và học hỏi Kinh Thánh với tấm lòng sốt sắng để chúng con có thể thực sự chào đón Chúa là Chúa cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con có thể chia sẻ lời của Chúa và làm vang lên tiếng gọi của Chúa để mọi người có thể biết, yêu mến và đi theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nagiaret

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho những người thiện chí có thể tiếp tục nghiên cứu Kinh Thánh và tìm thấy sự khôn ngoan và sức mạnh trong đó.
Bằng lời nói và hành động của tôi, tôi thúc đẩy nhận thức về ơn gọi và đáp ứng ơn gọi trong giáo xứ của tôi và các loại hình cộng đoàn khác.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.