Lời Chúa Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh, 07-01-2021 (Lc 4, 14-22a)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đấng Thiên Sai”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh, 07-01-2021

Lc 4, 14-22a

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đấng Thiên Sai”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”

           Tin Mừng hôm nay (Lc 4, 14-22) cho chúng ta biết Chúa Giêsu đến Nazareth, nơi Người sinh trưởng và theo thói quen, Chúa vào hội đường ngày Sabát và tham dự phụng vụ. Người ta trao cho Chúa cuốn sách của tiên tri Isaia, Chúa mở sách, long trọng công bố lời tiên tri về Đấng Thiên Sai: ““Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Đoạn văn này là một bản tóm tuyệt vời về công việc thiên sai của Chúa Giêsu, Đấng được xức dầu Thánh Thần. Đoạn Tin Mừng kết thúc với việc Chúa Giêsu trở về chỗ ngồi của mình và mắt của mọi người trong hội đường nhìn chăm chú vào Chúa. Chúa long trọng tuyên bố: Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh thánh tai các ngươi vừa nghe (Lc 4, 21). Đây là một mạc khải đáng kinh ngạc và là một khoảnh khắc đầy thách thức của sự thật. Chúa Giêsu thành Nazareth tuyên bố mình là Đấng Thiên Sai được chờ đợi từ lâu và là sự hoàn tất niềm mong đợi thiên sai qua các thời đại. Chúa hoàn toàn xác nhận rằng khoảnh khắc cứu độ đã hoàn tất trong con người Chúa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai không?

–      Tôi có tin rằng trong Đức Kitô, tình yêu chiến thắng tất cả không?

–      Tình yêu của Thiên Chúa có thúc đẩy tôi phục vụ anh chị em nghèo khổ, thiếu thốn không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Cha nhân từ, Chúa Giêsu Con của Cha chiếu tỏa vinh quang tình yêu và lòng thương xót của Cha. Xin cho cuộc sống của chúng con phản chiếu Mầu nhiệm Giáng Sinh cứu độ. Xin cho ngọn lửa yêu thương mà Cha đã thắp lên trong tâm hồn chúng con mang lại sự ấm áp và niềm vui cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, thấp hèn. Chúng con chúc tụng và tôn thờ Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu nguyện cho những người đang trải qua những khó khăn và thử thách lớn trong việc yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và người lân cận.

–      Khi ở trong hoàn cảnh tương tự, tôi kiên trì với niềm tin tưởng tín thác rằng tình yêu chiến thắng tất cả.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.