Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh, 08-01-2021 (Lc 5, 12-16)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài làm cho người cùi được sạch”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh, 08-01-2021

Lc 5, 12-16

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài làm cho người cùi được sạch”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh ta”

          Con Thiên Chúa trở nên xác phàm để cứu độ chúng ta. Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 5, 12-16) mô tả hành động thương xót của Chúa Giêsu dành cho người phong cùi quỳ mọp xuống trước mặt Chúa, cầu xin: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch”. Những người phong cùi bị coi là mối đe dọa cho xã hội và bị tẩy chay triệt để vào thời Chúa Giêsu. Nhưng Đấng Cứu Độ chúng ta vượt qua các cấm đoán của xã hội để giúp đỡ những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa Giêsu không đứng ở một khoảng cách nào để tránh bị lây nhiễm. Chúa chạm vào người phong hủi và đồng hành với người ấy bằng những lời hiệu quả: “Tôi muốn. Anh hãy sạch đi”. Người phong cùi khổ sở được nên sạch nhờ đức tin của anh vào Chúa Giêsu và đã chiến thắng.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có như người phong hủi có đức tin, biết quay về với Chúa Giêsu trong đau khổ và phiền não của tôi không?

–      Tôi có trân trọng lời chứng được đưa ra bởi “Thần Khí, nước và Máu không”?

–      Tôi có nỗ lực trung thành làm chứng cho Đức Kitô qua “nước và máu” nhờ sức mạnh của Thánh Thần không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, Thần Khí của Chúa Giêsu Con Cha, tiếp tục làm chứng cho Người qua các Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con, trong thế giới ngày nay, biết trung thành làm chứng về tình yêu vĩ đại mà Cha đã dành cho chúng con khi gửi đến chúng con Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng con. Xin cho chúng con sống trọn vẹn sự thánh hiến của Bí tích Rửa Tội và giúp chúng con có thể đón nhận hy tế Thánh Thể. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Tôi muốn, anh sạch đi”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Bằng những lời nói và hành động tử tế của mình, hãy để cho chứng từ Kitô giáo của mình tỏa sáng trong thế giới hôm nay.

–      Khi làm dấu thánh giá và thực hiện các hành vi tôn giáo khác, chẳng hạn như cầu nguyện bằng miệng, quỳ gối trong Thánh lễ, v.v., hãy thực hiện chúng như một cách để truyền cảm hứng và làm chứng về đức tin Kitô giáo của bạn.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.