Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV-TN, 23-11-2020 (Lc 21, 1-4) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Con hiếu thảo của Chúa Cha”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Hai Tuần XXXIV-TN, 23-11-2020

Lc 21, 1-4

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Con hiếu thảo của Chúa Cha”

 

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm”

          Chúng ta sắp kết thúc năm phụng vụ. Qua phụng vụ thánh, Giáo Hội giúp chúng ta cảm tạ lòng từ bi của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài được ban cho chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống. Như thế, các bài đọc Kinh Thánh trong những ngày này, nhất là bài Tin Mừng hôm nay nói về bà góa dâng cúng tất cả (Lc 21,1-4), mời gọi chúng ta đáp lại Thiên Chúa bằng một tình yêu quảng đại và trọn vẹn. Khi chúng ta sắp kết thúc năm ân sủng của Giáo Hội, thật phù hợp để suy gẫm về phẩm chất phụ tử của mối liên hệ của Thiên Chúa với chúng ta, cũng như (suy gẫm về) đặc tính hiếu thảo của sự đáp trả mà Chúa yêu cầu ở chúng ta.

Học giả kinh thánh Eugene Maly nhận xét: “Totus Tuus…“tất cả là của Cha”… Sự tự hiến hoàn toàn như vậy là đặc điểm của sự thờ phượng (lòng đạo đức) trong Kinh thánh. Nó không được hiểu là một sáng kiến ​​thuần túy của con người. Đúng hơn, đó là sự đáp trả được mong đợi đối với tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa. Chính Chúa là người yêu trước. Sau đó, được tình yêu ấy tiếp sức, chúng ta có thể lần lượt yêu Chúa và người lân cận… Tình yêu ban đầu của Chúa luôn là một giả định. Cuộc sống của chúng ta là, hoặc nên là, một lời cảm ơn trân trọng dâng lên Thiên Chúa yêu thương. Và lời cảm ơn phải được bày tỏ hết lòng. Bài đọc Tin Mừng cho thấy chủ đề này. Người đàn bà góa đã dâng hai đồng tiền nhỏ của mình, là đã dâng tất cả những gì bà có để sống. Đây là phiên bản totus tuus (hiếu thảo) của bà với Chúa. Bởi vì chính điều đó, nó còn đáng giá hơn nhiều so với những khoản quyên góp khổng lồ của những người giàu có… Sự nhấn mạnh nằm ở sự trọn vẹn của sự hiến dâng của con người… Chúa Giêsu là người Con hiếu thảo của Chúa Cha đối với chúng ta. Khi chúng ta đáp trả, sự đáp trả cũng phải theo tinh thần một lần và cho mãi mãi của sự hiếu thảo. Trong Kitô giáo, Thiên Chúa đã hiến ban tất cả của mình một lần và cho mãi mãi. Chúng ta được yêu cầu đáp trả theo cùng một cách… Đó là lý do tại sao ngay ở đây và lúc này, chúng ta thưa với Chúa: Lạy Chúa, Totus Tuus, tất cả là của Chúa”.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tại sao sự dâng cúng của bà góa nghèo trong đền thờ Giê-ru-sa-lem lại có giá trị và ý nghĩa nhất? Làm thế nào mà sự dâng cúng của bà ấy lại gợi lên sự hoàn toàn dâng hiến chính mình của Đức Kitô?

–      Sự hiếu thảo tôn thờ của Đức Kitô đối với Chúa Cha hệ tại điều gì? Tại sao chính Đức Kitô lại là quà tặng của Chúa Cha cho chúng ta? Chúng ta có cố gắng biến cuộc sống của mình thành một món quà dâng hiến cho Thiên Chúa không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha mến yêu, chúng con cảm tạ Cha đã dựng nên chúng con theo hình ảnh của Cha, đã cứu chuộc chúng con trong Con của Cha, và thánh hóa chúng con nhờ quyền năng của Thần Khí ban sự sống của Cha. Chúa Giêsu Kitô là quà tặng tuyệt hảo của Cha cho chúng con. Trên thập giá hy sinh, Ngài là Linh mục và là Nạn nhân tuyệt hảo. Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá, Cha đã bày tỏ tình yêu vô vị lợi và sự quan tâm từ bi của Cha dành cho chúng con. Lạy Cha mến yêu là Thiên Chúa, chúng con yêu mến Cha. Như bà góa đã dâng hai đồng tiền cuối cùng của mình tại đền thờ Giêrusalem, xin cho chúng con biết học cách cho đi tất cả và cho đi mọi thứ; và được bền đỗ trong đức tin vào sự quan phòng của Cha. Lạy Cha mến yêu, xin chúc lành cho chúng con. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu nguyện cho sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu từ bi của Thiên Chúa được toàn diện, quảng đại và hết lòng.

–      Bằng sự cống hiến cá nhân và sự phục vụ dành cho những người nghèo khó và thiếu thốn, tôi dâng lên Thiên Chúa sự hiếu thảo trong tình yêu của tôi dành cho Chúa và những người lân cận.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.