Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV-TN, 24-11-2020 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, Lễ Trọng (Mt 10, 28-33)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài khuyên chúng ta đừng sợ”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba Tuần XXXIV-TN, 24-11-2020

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, Lễ Trọng

Mt 10, 28-33

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài khuyên chúng ta đừng sợ”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”

          “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”. Người ta có thể sợ những kẻ có thể giết chết xác, mà không làm gì được hồn: nhưng chấm dứt cuộc sống trần gian không có nghĩa là chết. Điều duy nhất thực sự đáng sợ là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa thì lại bảo tồn sự sống cho con người sau khi chết. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên sợ hãi. Dù điều gì xảy ra chăng nữa, Thiên Chúa vẫn ở với nhân loại…

          “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em”. Ở đâu có sự sống, ở đó có Chúa. Sự chăm sóc chu đáo của Chúa làm say mê và mang lại an ủi… đồng thời mời gọi lắng nghe mọi thứ đang chuyển động. Hai con chim sẻ, rất nhỏ, có một cuộc đời ngắn ngủi. Giá trị của chúng không do sự vĩ đại hay sức mạnh, mà do những gì làm linh hoạt chúng, đó là “thân xác”. Như thế, nơi nào có sự sống chấp nhận dấu vết của Đấng Tạo hóa, thì đó là nơi gặp gỡ với Ngài. Nơi đó làm chứng cho sự quan tâm, chăm sóc của Ngài.

          “Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”. Sự quan tâm, chăm sóc hay sự ân cần chu đáo của Thiên Chúa mở rộng ngay cả đến việc đếm tóc trên đầu chúng ta. Thật là khó hiểu, cách Chúa yêu thương! Khi lẻ loi, cô độc và bị bỏ rơi, ta chỉ cần đếm một số tóc của mình để nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa với ta!

          “Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ!” Thiên Chúa đã nghĩ tới hai con chim sẻ, thì Ngài sẽ nghĩ về chúng ta nhiều hơn biết bao nhiêu! Nỗi sợ hãi biến mất trước hình ảnh sống động này về sự nhạy cảm của Chúa Kitô đối với con người và tôn giáo. Thiên Chúa ủng hộ, chứ không chống lại nhân loại. Và nếu Ngài giữ im lặng thì không phải vì thiếu quan tâm, mà là vì suy nghĩ của Ngài về chúng ta có những điều rộng lớn hơn, vượt ra ngoài tầm nhìn của sự tạm bợ trần gian.

          “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Việc nhận ra người quen cho phép người ta thể hiện bản thân trước người đó. Chúa Kitô là khuôn mặt quen thuộc để ta nhận ra Ngài là Chủ và là Chúa của cuộc đời chúng ta. Vậy chúng ta có thể sợ hãi điều gì khi Chúa Kitô tuyên bố nhận chúng ta trước Cha của Ngài trên thiên đàng?

          “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa trả thù không? Thưa, không! Vì đây là cuộc trò chuyện về lòng trung thành và sự tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa tôn trọng tạo vật đến mức không can thiệp vào không gian lỗi lầm của tạo vật. Tin Mừng đòi hỏi sự thuộc về, chứ không chỉ lời nói và hành động. Chúa Kitô sẽ không thể nhận ra là người của mình, người nào đã chọn mọi thứ bên ngoài Ngài.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có bị bách hại vì dấn thân loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu loan báo trước cho tôi không?

–      Tôi có tin rằng Thiên Chúa quan tâm đến tôi và rằng tôi có giá trị hơn chim sẻ không?

–      Tôi có cố gắng vượt qua những lo lắng vô ích bằng cách đặt niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương tôi không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa quan tâm đến chúng con và đảm bảo với chúng con rằng chúng con có giá trị hơn nhiều chim sẻ. Xin giải thoát chúng con khỏi những lo lắng vô ích. Xin giúp chúng con tín thác vào Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng đáp lại sự hiện diện thánh thiện của Thiên Chúa và lời kêu gọi của Người để chia sẻ kế hoạch cứu rỗi của Người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Khi những lo lắng xảy đến, tôi nhớ lại những lời của Chúa Giêsu: ‘đừng sợ’, vì tôi đáng giá hơn nhiều chim sẻ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.