Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI-TN, 06-11-2023 Lc 14, 12-14  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta hiếu khách với mọi người”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần XXXI-TN, 06-11-2023

Lc 14, 12-14

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta hiếu khách với mọi người

1.LECTIO

Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật

Tìm kiếm đền đáp hoặc đền ơn đáp nghĩa là một cách hành xử đáng trân trọng, đặc biệt nếu việc đó nhằm để củng cố tình hữu nghị, làm sâu sắc thêm mối quan hệ gia đình, tăng cường khả năng, tiềm lực của chúng ta, v.v. Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn sự trao đổi, có đi có lại giữa con người với nhau. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 14, 12-14), Chúa khuyên ông Pharisiêu chủ nhà rằng khi tổ chức tiệc, không nên mời bạn bè, anh em, họ hàng, láng giềng giàu có kẻo được mời lại và được trả ơn. Thay vào đó, Chúa thúc giục ông ta mời những người nghèo, người tàn tật và người mù – những người không thể trả ơn.

Lời khuyên gây lúng túng của Chúa Giêsu không được hiểu theo nghĩa đen. Lời khuyên “quyết liệt, triệt để” này là một lối nói cường điệu – một sự cường điệu của người Do Thái để dạy một cách hành xử mới. Chúa kêu mời chúng ta chào đón và hiếu khách với những người bất hạnh chứ không chỉ với những người có thể đền đáp những ân tình tốt đẹp của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trở nên tốt lành một cách hoàn toàn vô vị lợi – nên quảng đại mà không mong đợi một phần thưởng nào. Chúng ta phải thể hiện sự quan tâm đến người nghèo và người thiếu thốn. Khi chia sẻ với họ các phúc lành của Thiên Chúa, chúng ta phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng nước Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi người. Do đó, lòng hiếu khách của chúng ta cũng phải bao gồm tất cả – đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương, những người bị bỏ rơi bởi những người hành động chỉ theo kiểu có đi có lại giữa đôi bên và với những động cơ ích kỷ.

2.MEDITATIO
Hành vi của tôi có vượt ra ngoài giới hạn của sự tương hỗ giữa con người với nhau không ?
Tôi có bắt chước lập trường quảng đại của Chúa Giêsu, Đấng xả thân vì người khác mà không tính toán cái giá phải trả không?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con cách hiếu khách và sự quảng đại. Chúa kêu gọi chúng con hợp nhất với Chúa, và do đó sống hòa thuận và khiêm tốn. Xin giúp chúng con mở lòng trước nhu cầu của người nghèo và người bất hạnh. Xin dạy chúng con quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Xin đổ tràn bàn ăn của chúng con bằng những phúc lành của Chúa để chúng con biết chia sẻ chúng với những anh chị em thiếu thốn. Xin dẫn tất cả chúng con vào bữa tiệc trên trời, nơi chúng con sẽ vui mừng với Chúa, đến muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù

5.ACTIO

Tôi loại bỏ những chi tiêu “không cần thiết” và xem xét khả năng đóng góp tài lực của tôi để giúp đỡ người nghèo trên thế giới và giảm bớt nỗi khổ của người thiếu thốn.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.