Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 08/11/2023

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng : “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng. Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

 


Suy niệm

TÔI CÓ LÀ MÔN ĐỆ THẦY GIÊSU ?

“Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.”
(Lc 14,26-27)

Thánh sử Luca trong Tin Mừng hôm nay mô tả cho chúng ta một quang cảnh thật đẹp : Thầy Giêsu bước trước, đoàn người đông đảo cùng tiến bước theo sau. Tư thế đi sau Thầy là tư thế của người môn đệ. Nhưng đột nhiên, Thầy Giêsu quay lại và bảo : “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.” (Lc 14,26-27). Lời này của Thầy Giêsu làm đoàn người phía sau ngập ngừng, chậm bước và tự hỏi : “Thế ai là môn đệ của Thầy Giêsu ?”

Chương 13,22 trong Tin Mừng Luca xác định cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đang đi lên Giêrusalem. Ngài lên để thi hành ý muốn của Chúa Cha : đón nhận cái chết trên Thập Giá. Tuy nhiên, nhiều người bước theo Ngài lại không cùng một suy nghĩ như thế. Họ tưởng Ngài sẽ dành lại tự do về mặt chính trị cho dân tộc họ. Chúa Giêsu đã dạy cho họ bài học về điều kiện để trở thành môn đệ của Ngài, chứ “cùng đi” với Chúa là chưa đủ. Điều kiện đó là :

•Thứ nhất là “bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình”.

•Thứ hai là vác thập giá mình mà theo Chúa.

Chúng ta cần hiểu cho đúng điều kiện thứ nhất. Ở đây, vì ngôn ngữ Hy Lạp không có thể văn so sánh, nên thánh sử Luca dùng từ “[ghét] bỏ” để diễn tả phải dành ưu tiên tuyệt đối cho Thiên Chúa trong bất cứ trường hợp nào, dù đó là mạng sống mình. Chúng ta không được hiểu là Chúa huỷ bỏ điều răn thứ 4. Đã cùng đi với Chúa, chúng ta phải loại bỏ mọi thứ kềnh càng làm cản bước tiến, chỉ cần mang theo một thứ : chính là thập giá của mình. Để tránh một kiểu dấn thân hời hợt, Chúa Giêsu đã thuật lại hai dụ ngôn nhằm cảnh giác những ai bước theo Ngài. Bởi thật sự, suốt chặng đường theo Chúa, biết bao cám dỗ chờ chực, hấp dẫn lạ thường làm người theo Chúa dễ dàng bỏ cuộc.

Chúng ta vẫn luôn nhận mình là Kitô hữu, là những người bước theo Chúa Kitô. Nếu suy xét với hai điều kiện trên, chúng ta có là môn đệ của Thầy Giêsu không ? Hay chỉ là đám đông cùng đi với Ngài ? Có lẽ chúng ta sẽ nản chí để làm môn đệ Thầy Giêsu khi suy xét với hai điều kiện trên. Tuy nhiên, gương của các tông đồ cho chúng ta một khích lệ và lạc quan hơn. Bởi ban đầu khi bước theo Thầy Giêsu, các ngài cũng đâu đáp ứng đủ hai điều kiện này. Chính Chúa Giêsu thanh luyện các ông. Và nhờ Thánh Thần, sau Phục Sinh, các ông hăng hái, can đảm là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, có lẽ hiện giờ chúng con chưa đáp ứng đủ các điều kiện để là môn đệ của Chúa. Chúng con ý thức những khiếm khuyết của bản thân mình trên con đường bước theo Chúa. Chúng con tin tưởng rằng : với sự trợ giúp của Chúa, chúng con sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả, đặt Chúa lên trên tất cả chọn lựa, và can đảm vác thập giá mình theo Chúa. Và ngày cánh chung, Chúa sẽ nhận chúng con là môn đệ của Chúa trước mặt Chúa Cha và toàn thể các thánh. Amen.


Comments are closed.