Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI-TN, 18-7-2022 Mt 12, 38-42 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho thấy dấu hiệu Giona”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần XVI-TN, 18-7-2022

Mt 12, 3842

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho thấy dấu hiệu Giona

1.LECTIO

“Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ”

Tin Mừng hôm nay (Mt 12, 38-42) cho biết : các kinh sư và người Pharisiêu xin Chúa Giêsu cho họ xem một ‘dấu lạ’ của Chúa – một phép lạ hào nhoáng sẽ thuyết phục họ tin rằng Chúa Giêsu thực sự là Đấng Mêsia. ‘Dấu lạ’ mà họ muốn là một thứ phù hợp với quan niệm của họ về một người Con chính trị chiến thắng của vua Đavid. Chúa Giêsu đã đưa ra đủ các dấu chỉ, cả về lời nói và về hành động, trong sứ vụ công khai của mình. Nhưng định kiến ​​của họ đã ngăn cản không cho họ nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Chúa buộc phải cho họ dấu chỉ cuối cùng, đó là : việc Giona nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm. ‘Dấu chỉ Giona’ ám chỉ sự kiện vượt qua là cái chết và sự phục sinh của Chúa. Không chấp nhận dấu chỉ này sẽ là bất hạnh và đáng lên án. Người dân thành Ninivê đã đáp lại lời rao giảng của Giona bằng sự ăn năn sám hối, và Nữ hoàng phương Nam khao khát được nghe sự khôn ngoan của Solomon, cả hai đã hành động trái ngược hoàn toàn với sự hoài nghi của các kinh sư và người Pharisiêu. Thật vậy, Chúa Giêsu ‘lớn hơn’ Giona Solomon. Hơn cả Giona giảng về sự ăn năn, Chúa Giêsu là sự bình an và hòa giải của chúng ta. Hơn cả Solomon và sự khôn ngoan của ông, Chúa Giêsu là sự khôn ngoan nhập thể của Thiên Chúa. Chúa là sự trọn vẹn của sự thật – sự mặc khải tuyệt đối của tình yêu Cha trên trời.

 Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra ‘Dấu chỉ Giona’, và những người nhạy cảm với ân sủng đều có thể cảm nhận được điều đó. Dấu chỉ vượt qua về cái chết và sự phục sinh của Chúa bao trùm chúng ta. Chúng ta được mời tham gia một cách mật thiết vào đó.

2.MEDITATIO
Đâu là sự đáp ứng của tôi trước ‘dấu chỉ Giona’ mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cung cấp cho tôi ?
Được biến đổi có nghĩa là được thay đổi hoàn toàn về mặt đạo đức, nhưng cũng là thay đổi các ý tưởng và cách suy nghĩ. Một nhà luân lý học là một người thay đổi hành vi nhưng không thay đổi cách suy nghĩ của mình. Còn tôi thì sao ?
Trong sự canh tân đang diễn ra trong Giáo Hội ngày nay, tôi là một người Pharisiêu đòi có một dấu chỉ, hay tôi người nhận ra rằng đây là cách mà Thiên Chúa muốn ?
Một số tôn giáo ngày nay nhìn Thiên Chúa bằng một cái nhìn khác và sử dụng cái nhìn này để biện minh cho việc giết người và những bất công khác. Đồng thời vẫn còn có những người khác hình dung Chúa và Giáo Hội của Ngài như bất cứ điều gì họ muốn. Tôi làm cách nào để có thể nhận ra sự thật về mặt đổi mới đang diễn ra ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm ơn Chúa vì dấu chỉ vượt qua là “dấu chỉ Giona”. Xin ban cho chúng con ơn đức tin để đáp lại “mầu nhiệm” này và sự mặc khải của tình yêu. Xin dạy chúng con tìm kiếm nơi Chúa sự khôn ngoan vĩnh cửu dẫn đến sự sống đời đời. Lạy Chúa yêu thương, xin giúp chúng con làm những gì Chúa yêu cầu nơi chúng con : “làm điều đúng đắn và yêu mến sự tốt lành, cùng khiêm nhường bước đi với Chúa”. Chúng con yêu Chúa và ngợi khen Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna

5.ACTIO
Tôi nhậy bén với “dấu chỉ Giona” xung quanh tôi trong cuộc sống hàng ngày.
Bằng cách tham gia một cách có ý thức vào sự hy sinh vượt qua của Chúa Kitô, tôi để cho những người xung quanh tôi nhận ra rằng “dấu chỉ Giona” là dấu chỉ của sự cứu rỗi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.