Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI-TN, 19-7-2022 Mt 12, 46-50 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gia đình Ngài vâng ý Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XVI-TN, 19-7-2022

Mt 12, 46-50

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gia đình Ngài vâng ý Thiên Chúa

1.LECTIO

“Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi’ ”.

Tin Mừng hôm nay (Mt 12, 46-50) cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu tiếp tục chịu đựng sự không tin và bị từ chối. Sự thù địch của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đang gia tăng. Mẹ và người thân của Chúa rất quan tâm. Họ muốn nói chuyện với Chúa. Có lẽ họ muốn đưa Chúa ra khỏi nguy hiểm. Nhưng Chúa Giêsu tận dụng sự hiện diện của mẹ và bà con thân thuộc của mình để xác định bản chất thực sự của gia đình mình. Gia đình đích thực của Chúa Giêsu được làm thành bởi những người vâng theo ý muốn của Thiên Chúa – trong đó Mẹ Maria là hình mẫu.

Chúa Giêsu không bác bỏ dây ràng buộc của mối quan hệ huyết thống, nhưng cam kết của Chúa đối với triều đại của Thiên Chúa khiến Chúa xác định sợi dây ràng buộc mới và cao hơn của mối quan hệ họ hàng thiêng liêng. Những ai, trong đức tin, phục tùng ý muốn của Thiên Chúa Cha thì đều là anh chị em và là mẹ đối với Chúa Giêsu. Họ là thành viên thực sự của gia đình Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự thuộc về gia đình của Thiên Chúa bằng phản ứng đức tin và sự vâng phục của tôi trước ý Thiên Chúa không?
Bằng công việc và hành động của mình, tôi có phấn đấu trở thành mẹ, thành anh chị em với Chúa Giêsu hiện diện trong những nghèo khó và túng thiếu hôm nay không ?
Cộng đoàn của tôi có chỗ nào và ảnh hưởng thế nào trong cách sống đức tin của tôi ?
Ngày nay, trong các thành phố lớn, tình trạng có quá nhiều người tại một nơi đã thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân trái ngược với cuộc sống cộng đoàn. Tôi đang làm gì để chống lại cái ác này?
Có nhiều hình thức cộng đoàn ngày nay, và một số trong số đó là không bình thường. Chúng ta có các cộng đoàn trực tuyến, các băng đảng (là một dạng cộng đoàn), các nhóm người cố gắng tác động đến các nhà chính tr, các câu lạc bộ, các hội xã xã hội và kinh doanh, v.v. Làm thế nào để tôi mang thái độ của Chúa Giêsu đến những cộng đoàn khác mà tôi có thể là thành viên ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa là người Con yêu dấu của Chúa Cha. Khi chịu phép rửa tội, gia nhập cộng đoàn đức tin, chúng con trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa. Xin giúp chúng con sống ơn thánh hiến của lễ rửa tội ngày xưa và ngoan ngoãn làm theo ý muốn cứu độ của Chúa Cha, để chúng con có thể thực sự là một phần của gia đình Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng trở thành mẹ, thành anh chị em của những người nghèo khổ và thiếu thốn trong thế giới ngày nay để chúng con có thể xứng đáng với món quà là mối quan hệ họ hàng thiêng liêng với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi

5.ACTIO

Bằng lòng bác ái và sự phục vụ những người xung quanh tôi, tôi cho họ biết rằng tôi thực sự thuộc về cộng đoàn đức tin, và tôi là anh, chị, mẹ đối với Chúa Giêsu.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.