Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV-TN, 17-7-2023 Mt 10, 34-11, 1 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta con đường bình an”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần XV-TN, 17-7-2023

Mt 10, 34-11, 1

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta con đường bình an

1.LECTIO

“Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 34-11, 1) trình bày những chia rẽ do sứ mệnh của Chúa Giêsu tạo ra, ngay trong các gia đình. Cách hành động của Chúa gây xúc tác cho sự chia cách và kích động xung đột giữa những người triệt để chọn Chúa và những người không chọn Chúa. Quà tặng bình an của Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Đó là kết quả của việc Chúa đắm mình vào sự tắm máu hy tế vượt qua, và vì thế không phải là một loại bình an dễ dãi.

Việc đón nhận sự bình an của vương quốc do Chúa Giêsu ban tặng và là sự bình an chỉ đạt được qua thập giá, đã đặt người tin Chúa vào một tình huống trong đó đôi khi xung đột với người khác. Vì sự bình an này dựa trên đức tin, nên việc chọn Chúa Kitô và Nước Trời, nhất thiết bao hàm sự thanh thoát với, nếu không muốn nói là từ khước, tất cả những gì trái ngược với Chúa Kitô và Tin Mừng, hoặc không phù hợp với sự lựa chọn của mỗi người đối với Tin Mừng… Lúc này hay lúc khác, mỗi đời sống con người đều phải đương đầu với những lựa chọn mà trong một số trường hợp, đòi hỏi thái độ anh hùng thực sự. Tình hình trở nên đặc biệt gây đau khổ, khi người ta thấy mình bị giằng xé giữa một bên là sự trung tín với Thiên Chúa, đức tin và Tin Mừng, và bên kia, là với gia đình, bạn bè, quốc gia”.

2.MEDITATIO
Tại sao sự bình an mà Chúa Giêsu mang đến, lại dẫn ti sự chia rẽ ?
Tôi có hoan nghênh sự bình an của Chúa Kitô và mẫu gương của Ngài về sự cam kết hoàn toàn với Nước Trời không ?
Tôi có sẵn sàng chấp nhận sự thanh thoát, sự từ bỏ và sự chống đối mà sự bình an của Chúa Kitô đòi hỏi không ?
Tôi có sẵn sàng liên kết hoàn toàn với Chúa Kitô, và trong Ngài, trở thành một “thanh gươm của sự chia rẽ” trong thế giới ngày nay không ?
Mất mạng để được mạng. Tôi có kinh nghiệm nào về việc cảm thấy được khen thưởng vì đã có hành động dâng cúng hoặc trao tặng cho người khác chưa ?
Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy’. Tôi suy nghĩ những gì Chúa Giêsu nói ở đây: Chúa Giêsu và chính Thiên Chúa đồng hóa mình với tôi.
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng : ‘Thầy để lại bình an cho các con ; Thầy ban bình an của Thầy cho các con’. Xin đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, và ban cho chúng con sự bình an và hợp nhất của Nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu, thanh gươm sự chia rẽ, Chúa xóa tội trần gian : xin thương xót chúng con. Xin làm cho chúng con bước đi trên những nẻo đường bình an và giúp chúng con thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật. Chúng con yêu mến và ngợi khen Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”

5.ACTIO
Tôi nỗ lực mang sự bình an của Chúa Kitô đến cho một người đau khổ cần được chữa lành và hòa giải.
Tôi can đảm trở thành một “thanh gươm mâu thuẫn” khi tình huống đòi can đảm vì Chúa.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.