Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV-TN, 18-7-2023 Mt 11, 20-24 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài quở trách họ cứng lòng tin”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XV-TN, 18-7-2023

Mt 11, 20-24

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài quở trách họ cứng lòng tin

1.LECTIO

“Đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn, cùng đất Xơ-đôm được xử khoan hồng hơn các ngươi”

Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 20-24) dạy chúng ta rằng sự ăn năn, sám hối là một chiều kích chính của việc làm môn đệ Đức Kitô. Những người nghe lời Chúa Giêsu và chứng kiến ​​những việc làm mạnh mẽ của Chúa, nhưng không ăn năn, sám hối, sẽ chịu chung số phận như của những người Tyrô, Sidon và Sodom, là những ví dụ đặc trưng về sự thiếu ăn năn, sám hối. Sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilê chỉ sản sinh một vài môn đệ. Chorazin, Bethsaida và Capharnaum là những nơi nhận được những lời giảng dạy và phép lạ của Chúa. Nhưng có những người không bị lay chuyển bởi lời loan báo của Chúa. Những người có trái tim sắt đá đã từ chối đáp lại những phép lạ tỏ lộ sự nóng ruột và lòng thương xót của Chúa.

Giống như cư dân ở Chorazin, Bethsaida và Capharnaum, chúng ta được tự do lựa chọn và đáp lại lời Chúa. Nhưng cuối cùng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đang có : tội lỗi, thất bại, thiếu sót, bất toàn, những hành động tối tăm… khiến chúng ta bị hủy diệt. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sám hối. Chúng ta phải mở ra cho ân sủng sám hối. Những người được ban tặng nhiều, thì có trách nhiệm lớn hơn và trách nhiệm giải trình trong ngày phán xét.

2.MEDITATIO
Tôi có đáp ứng đầy đủ trước ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi ? Có những lúc nào tôi không ăn năn, sám hối và không đáp ứng với lời của Chúa và những phép lạ của Chúa trong cuộc sống của tôi ?
Tôi đặt bản thân mình trước Tin Mừng của Chúa Giêsu như thế nào : như Gioan Tẩy giả ? như những người quan tâm ? ncác kinh sư ? như người Pharisiêu ? hoặc như những người đơn sơ và nghèo khó ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, trái tim bất tuân của chúng con đáng bị Chúa quở trách. Xin tha thứ cho những sự độc ác của chúng con. Xin giúp chúng con nhậy bén trước ân sủng của Chúa để chúng con có thể vui mừng trong phúc lành của Chúa. Xin dạy chúng con có trách nhiệm khi phải đưa ra các lựa chọn trong cuộc sống để chúng con có thể không còn đáng bị Chúa quở trách. Xin cho chúng con ân sủng kiên vững trong đức tin. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối”

5.ACTIO
Tôi dành những khoảnh khắc yên tĩnh để đọc Kinh Thánh và / hoặc Chầu Thánh thể.
Tôi kiểm tra lương tâm của tôi và xem coi những gì trong cuộc sống của tôi đáng bị Chúa Giêsu chê trách.
Tôi cầu xin ơn hoán cải và mạnh mẽ trong đức tin.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.