Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII-TN, 28-6-2021 Mt 8, 18-22 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài cách dứt khoát”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần XIII-TN, 28-6-2021

Mt 8, 18-22

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài cách dứt khoát”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hãy theo Ta”

          Từ tuần thứ 10 đến tuần thứ 12 của Mùa Thường niên, chúng ta đã suy gẫm từ chương 5 đến chương 8 của Tin Mừng Matthêu. Tiếp tục suy gẫm chương 8, Tin Mừng hôm nay trình bày những điều kiện của việc đi theo Chúa Giêsu. Bấy giờ, Chúa Giêsu quyết định sang bờ hồ bên kia, thì có một người xin đi theo Ngài (Mt 8, 18-22).

          Lời mời gọi của Chúa Giêsu không phải là một lời ngọt ngào và nhẹ nhàng; đó là một thách thức rất lớn: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Trả lời cho một người kia cũng muốn theo Chúa, nhưng đặt điều kiện trước hết là “về chôn cất cha mình trước đã”, Chúa nói không khoan nhượng: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.

          Chúa muốn nói gì ở đây? Thưa, không có gì quan trọng hơn việc đi theo Chúa và loan báo Tin Mừng của Chúa. Việc đi theo và loan báo như vậy đòi hỏi sự thanh thoát vô điều kiện, sự rõ ràng về các ưu tiên, sự tin tưởng hoàn toàn và sự quảng đại tối đa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có đáp ứng đầy đủ lời mời của Chúa Giêsu “Hãy theo Ta” và đón nhận sự thanh thoát vô điều kiện mà lời mời gọi này đòi hỏi không?

–      Trở thành môn đệ của Chúa Giêsu là đi theo Chúa Giêsu. Tôi đang sống việc theo Chúa Giêsu như thế nào?

–      “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Ngày nay tôi có thể sống đòi hỏi này của Chúa Giêsu như thế nào? Làm thế nào tôi có thể sống khía cạnh này của việc làm môn đệ Chúa Giêsu ngày nay? Tôi đang sống “việc theo Chúa Giêsu” theo cách nào?

–      Bằng những cách nào và với tần suất nào, tôi đã xin Chúa Giêsu “chậm lại” và chờ đợi, trong lúc tôi làm việc riêng của tôi, thay vì phải nhanh nhẹn theo Ngài mọi lúc và mọi nơi? Bằng cách nào thì việc sống một cuộc sống theo thói quen đã là như nài xin Chúa Giêsu chờ đợi? Nếu Ngài gọi chúng ta một cách triệt để như Ngài đã gọi các môn đệ, và tôi thưa “vâng”, thì làm thế nào mà tôi vẫn có thể tiếp tục sống “như mọi người khác”?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con theo Chúa, nhưng cái giá phải trả của việc làm môn đệ là rất lớn. Xin ban cho chúng con ân sủng theo Chúa cách vô điều kiện nhờ sự thanh thoát và chấp nhận gian khổ do việc theo đó đòi hỏi. Chúa là trung tâm cuộc sống và là suối nguồn niềm vui của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cầu nguyện cho có nhiều người, nhân danh Chúa Giêsu, đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa để phục vụ mọi người.

–      Tôi cổ võ các ơn gọi vào thừa tác vụ linh mục và đời sống tu trì trong Giáo Hội ngày nay.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.