Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Ngày 28-06-2021

Lời Chúa: Mt 8,18-22

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.

 


Suy niệm

MUỐN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Mt 8,19).

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta nghe hai câu trả lời của Chúa Giêsu với hai người muốn trở thành người môn đệ. Câu trả lời thứ nhất là: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20). Câu thứ hai là: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8,22). Tại sao Chúa lại trả lời như vậy?

Trong câu trả lời thứ nhất, chúng nghe thấy chữ “Con Người”, đây là danh xưng Chúa thường dùng cho chính Người. Như vậy, Chúa Giêsu cho người môn đệ biết hoàn cảnh sống của chính Người. Với sứ mạng loan báo Nước Trời, Người đã rời bỏ quê hương để sống cuộc sống không có chỗ tựa đầu, nghĩa là một cuộc sống bấp bênh, nay đây mai kia. Muốn theo Người làm môn đệ thì phải sống theo lối của Người.

Trong câu trả lời thứ hai, chúng ta nghe thấy “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”, vậy nghĩa là sao? Chúng ta biết Thiên Chúa là Thiên Chúa là kẻ sống, không phải của kẻ chết. Nước Trời là nước của kẻ sống. Như vậy, làm môn đệ Chúa là cùng Chúa đi loan báo Nước Trời. mà Nước Trời là nước của sự sống thật, của sự sống đời đời. Những ai vào được Nước Trời là được sự sống đời đời. Làm môn đệ là làm việc cho Chúa, làm việc của kẻ sống, không phải kẻ chết. Việc làm cho người khác có được sống đời đời thì cần thiết hơn mọi việc. Đây là điều người môn đệ cần biết xác định được.

Như vậy, ai muốn làm môn đệ Chúa cần phải có lập trường ngay từ đầu, phải biết phân biệt việc nào cần thiết, dám từ bỏ tất cả và bước theo Người. Chúng ta cùng đọc thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philiphe, để biết rõ Chúa là ai: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa.” (Pl 2,6-11).

Chúng ta cùng cầu xin cho nhiều người dám can đảm từ bỏ tất cả để làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô như chính Người đã từ bỏ tất cả để đến đưa chúng ta vào Nước Trời. Có các thánh đi trước, trong đó có thánh Irênê.


Comments are closed.