Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm B – Ngày 27-06-2021

Lời Chúa: Mc 5,21-43

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi ‘Ai chạm đến Ta?’!” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: “Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”.

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

 


Suy niệm

CÁI CHẠM CỦA LÒNG TIN VÀ CÁI CHẠM CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Bà tự nhủ: ‘Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành’” (Mc 5,28).

Bài Tin Mừng thuật lại hai phép lạ chữa lành cho người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm và con gái ông Giaio. Hai phép lạ chữa lành xuất phát từ sự đụng chạm với Chúa Giêsu. Đó là cái chạm của lòng tin khi người phụ nữ bị băng huyết tiến tới, chạm đến Chúa Giêsu và được lành bệnh. Đó cũng là cái chạm của lòng thương xót khi Chúa Giêsu tiến tới, cầm lấy tay con gái ông Giaio và cho em được sống.

Trong khía cạnh đầu tiên của phép lạ chữa lành, người phụ nữ được thôi thúc bởi lòng tin mãnh liệt vào quyền năng chữa lành nơi Chúa Giêsu để chạm đến áo Người. Theo luật Mose (Lv 15,25), người phụ nữ bị băng huyết đã ra ô uế. Bà bị loại ra khỏi mọi sinh hoạt xã hội, tôn giáo vì bà không được phép lại gần và chạm đến người khác. Tuy nhiên, nhờ lòng tin, bà bất chấp tất cả để lẻn vào đám đông và tìm cách chạm đến áo Người. “Vì bà tự nhủ: ‘Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành’” (Mc 5,28). Hệ quả là, dù đám đông chén lấn Chúa Giêsu tứ phía nhưng chỉ có người phụ nữ với lòng tin tưởng được chữa lành khi bà chạm đến áo Người.

Ở khía cạnh khác của phép lạ chữa lành, Chúa Giêsu mạc khải lòng thương xót của Thiên Chúa khi Người tiến lại gần, “cầm tay đứa nhỏ nói rằng:… ‘Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy trỗi dậy!'”. Đứa bé lập tức trỗi dậy dù mọi người đều khẳng định em đã chết. Việc cho con gái ông Giaio trỗi dậy làm nổi bật sứ mạng Thiên sai của Chúa Giêsu, tức là đem Tin mừng cứu độ đến cho nhân loại. Nhờ đó, “người mù xem thấy, kẻ què được đi,…, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng” (Mt 11,5). Chúa Giêsu là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cái chạm đem lại sự sống cho người phụ nữ bị băng huyết và con gái ông Giaio xuất phát từ cả Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa chạm đến con người với tình yêu vô cùng vô tận. Đối lại, con người chạm đến Thiên Chúa nhờ lòng tin vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa luôn yêu thương và chạm đến từng người chúng ta với cái chạm đầy yêu thương trìu mến, cụ thể hơn nơi con người Giêsu, nơi Bí Tích Thánh Thể đem lại nguồn sống cho chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta có thực sự chạm đến Người với lòng tin tưởng. Tin là vượt ra khỏi chính mình, khỏi những trói buộc của tội lỗi hay quan niệm xã hội, những lời dèm pha, dè bỉu của những người xung quanh, để can đảm tiến đến và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa để sống trọn vẹn tâm tình tri ân cảm tạ Ngài. Xin cho chúng ta biết đặt lòng tin tưởng nơi Chúa và can đảm thể hiện đức tin đó trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


Comments are closed.