Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI-TN, 13-6-2022 Mt 5, 38-42 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài lấy thiện báo ác”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần XI-TN, 136-2022

Mt 5, 3842

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài lấy thiện báo ác

1.LECTIO

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác”

Luật trả thù có trong Cựu Ước (“mắt đền mắt, răng đền răng”) là nhằm tiết chế sự báo thù và kìm giữ bạo lực trong các giới hạn. Luật đó hạn chế sự trừng phạt được kẻ báo thù áp đặt cho sự thương tổn tương xứng với thiệt hại mà kẻ gây hấn tạo ra. Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 5, 38-42), Chúa Giêsu dạy triệt để về sự không trả thù, bằng việc tìm cách phá vỡ chu kỳ trả thù. Người ngay chính được kêu gọi không phải chỉ là đáp trả với sự báo thù tương xứng cho một thương tổn gây ra bởi một kẻ gây hấn, mà còn là không báo thù gì cả. Chúa Giêsu dạy :đừng chống cự người ác”. Lời dạy của Vị Tôn Sư Thần Linh về việc không chống lại người làm ác không phải là một lời mời tự sát, hay để cho công lý thực sự bị chà đạp, mà là một lời kêu gọi chống lại cái ác bằng việc thiện, chống lại thù hận bằng tình yêu, chống lại báo thù bằng tha thứ. Tình yêu, mặc dù dễ bị tổn thương và nghịch lý, là sức mạnh duy nhất có khả năng chiến thắng cái ác. Qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã cho thấy bằng cách nào tình yêu tha thứ có thể chiến thắng những thế lực xấu xa của cái ác và tội lỗi dẫn đến bạo lực. Với cuộc sống không trả thù và hòa giải, một trật tự thế giới mới đã bắt đầu.

2.MEDITATIO
Có khi nào tôi cảm thấy tức giận đến mức muốn áp dụng luật báo thù “mắt đền mắt, răng đền răng” chưa ? Nếu có, tôi đã làm gì để chiến thắng sự tức giận ?
Tôi có phấn đấu để chế ngự bản năng báo thù và chiến thắng cái ác bằng cái thiện không ?
Tôi có thực hành nền đạo đức của bất bạo động và cách yêu thương tha thứ của Kitô giáo không ?
Cuộc sống trong cộng đoàn, tức việc sống cùng nhau, trong Giáo Hội hiện nay và trong chúng ta, có diễn tả cách rõ ràng tình yêu sáng tạo mà Chúa Giêsu đề nghị trong Tin Mừng hôm nay không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, mẫu gương của Chúa vượt trên những cách hành động xấu xí của kẻ bạo lực. Chúa đã sống tình yêu tha thứ và hòa giải, xin chỉ cho chúng con biết cách phá vỡ vòng quay báo thù trong thế giới này. Xin ban cho chúng con ân sủng sống bình an. Xin đặt để tình yêu của Chúa trên chúng con để chúng con có thể đáp trả điều ác bằng điều thiện, đáp trả thù hận bằng tình yêu. Xin dẫn chúng con đi trên đường công lý và hòa bình thực sự. Chúng con xin dâng lên Chúa vinh quang và lời khen ngợi, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Đừng chống cự người ác”

5.ACTIO

Nếu ai đó xúc phạm tôi, tôi quyết thực hành lời dạy của Chúa Giêsu về sự không trả thù và sự hòa giải, nhờ sức mạnh của điều thiện.

.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.