Lời Chúa Chúa Nhật CHÚA BA NGÔI_C, 12-6-2022 Ga 16, 12-15 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Thiên Chúa Con”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật CHÚA BA NGÔI_C, 12-6-2022

Ga 16, 12-15

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Thiên Chúa Con

1.LECTIO

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy ; Thánh Thần lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em

Trong ngày lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngắm biểu tượng Thiên Chúa Ba Ngôi, là biểu tượng của lòng hiếu khách. Lời cầu nguyện sau đây của Thánh Catarina Siena đã nói lên tất cả: “Nhờ ánh sáng này, con sẽ biết rằng Chúa, Ba Ngôi vĩnh cửu, là Bàn ăn, là Thức ăn và là Người phục vụ cho chúng con. Lạy Cha hằng hữu, Cha là Bàn ăn cung cấp cho chúng con thức ăn, là Chiên Con, Con một của Cha. Ngài là Thức ăn tinh tế nhất cho chúng con, trong lời dạy của Ngài, là nguồn nuôi dưỡng chúng con theo ý muốn của Cha, cũng như trong các bí tích mà chúng con lãnh nhận khi Rước Lễ, là thức ăn nuôi dưỡng và củng cố chúng con khi chúng con là những người lữ hành trong cuộc đời này. Và Chúa Thánh Thần là Đấng Phục Vụ cho chúng con, vì Ngài phục vụ chúng con bằng cách soi sáng con mắt tâm trí của chúng con với lời dạy của Chúa Giêsu và truyền cảm hứng cho chúng con làm theo lời dạy đó”.

2.MEDITATIO
Tôi có để mình được dẫn vào mầu nhiệm cao đẹp và ân cần thẳm sâu của một Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã tỏ mình ra trong lịch sử cứu độ, là Chúa Cha Sáng Tạo và yêu thương, và là Chúa Con cứu độ, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì chúng ta trên thập giá, đồng thời là Thần Khí tình yêu được đổ tràn vào tâm hồn tôi không ?
Tôi có cảm ơn Thiên Chúa duy nhất và là Ba Ngôi đã bao bọc tôi bằng sự sống tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không ?
3.ORATIO

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa : là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa ; chúng con yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Các kế hoạch của Chúa dành cho chúng con thật ân cần và tốt lành. Lạy Chúa Cha, chúng con có thể đến với ân huệ cứu độ của Cha nhờ sự hy sinh vượt qua của Con Cha. Tình yêu của Cha đã được đổ vào tâm hồn chúng con nhờ Thánh Thần ngự trong chúng con. Cha hiện diện trong cuộc đời chúng con và trong lịch sử cứu độ với tư cách là Thiên Chúa duy nhất và là Ba Ngôi. Xin giúp chúng con trở nên những biểu tượng về sự vĩ đại sáng tạo, tình yêu hy sinh và vinh quang chói ngời của Cha. Lạy Cha mến yêu, chúng con thờ lạy Cha, nhờ Con của Cha trong tình yêu của Chúa Thánh Thần, hợp nhất với Giáo hội và toàn thể tạo vật, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy

5.ACTIO
Dành một ít thời gian trước bất kỳ biểu tượng nào mô tả Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và cầu nguyện cá nhân để tạ ơn Thiên Chúa duy nhất và là Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần.
Làm một hành hành động hiếu khách cho một người cần được chào đón và chăm sóc nhất. Ý thức thực hiện hành động bác ái này để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.