CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. – Ngày 12/06/2022

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”

 


Suy niệm

TÌNH YÊU – MẤU CHỐT CÁC TƯƠNG QUAN

“Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” (Ga 16, 15)

Lời Chúa trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan chương 16 gợi lên trong tâm trí chúng ta hình ảnh về mối tương quan giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa: Cha (Ngôi Cha), Chúa Giêsu (Ngôi Con), và Thánh Thần (Ngôi Ba). Trong những trước tác của mình, thánh sử Gioan luôn trình bày mối tương quan đa chiều giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa với một đặc tính nổi bật, đặc tính tình yêu (X. Ga 5, 20; 10, 17; 17, 23-26;…). Đặc tính này còn được thánh nhân nhìn nhận như là bản tính của Thiên Chúa (x. 1Ga 4, 7-8). Đến độ có thể nói: Tình yêu chính là mấu chốt trong tương quan nội tại giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa. Và đây cũng là mô phạm cho các tương quan của con người trong cuộc sống. Con người cần phải đặt tình yêu làm mấu chốt trong những tương quan của mình.

Chính tình yêu là yếu tố làm nên ý nghĩa, tính bền vững và sự thăng tiến giữa mối các tương quan. Ngược lại, nếu thiếu vắng tình yêu, các mối tương quan sẽ rơi vào nguy cơ đổ vỡ. Thực tế cuộc sống của thời đại hôm nay đang từng bước chứng minh cho chúng ta như thế. Khi con người đặt để danh, lợi, thú thay vì tình yêu làm dây liên kết giữa các tương quan, thì ly hôn, chiến tranh,… là những hệ luận tất yếu sẽ xảy đến.

Tình yêu không chỉ là mấu chốt liên kết giữa các mối tương quan, song còn là giới răn mà chính Thiên Chúa đã mời gọi con người thực hiện (x. Ga 13, 34; 1Ga 4, 7-8;…). Chúng ta hãy cùng cầu xin Thiên Chúa làm bừng cháy lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa yêu mến nồng nàn. Để nhờ đó, chúng ta có thể thành toàn lời mời gọi Người đã ban cho chúng ta, và nhất là để mỗi ngày một nên giống Người, Đấng là Tình Yêu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương trọn đời, biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Vì chính Ngài là tình yêu (x. Bài hát “Cho con biết yêu thương” của nhạc sĩ Từ Duyên).


Comments are closed.