Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh, 16-5-2022 Ga 14, 21-26 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mệnh lệnh của Ngài là hãy yêu thương nhau…”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh, 165-2022

Ga 14, 2126

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mệnh lệnh của Ngài là hãy yêu thương nhau…

1.LECTIO

Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha sẽ sai đến, sẽ dạy anh em mọi điều

Trong Tuần thứ năm Mùa Phục Sinh này, chúng ta được mời đọc cách nối tiếp nhau, và suy niệm về các chương mười bốn và mười lăm của Tin Mừng Gioan. Để giúp chúng ta suy nghĩ, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh của hai chương này. Trước hết, những chương này được tìm thấy trong phần thứ ba của Tin Mừng Gioan ; phần này được gọi là Sách vinh quang, trong đó, Chúa Kitô đối mặt và trải nghiệm “vinh quang”, sự hoàn tất sứ mệnh của Ngài trên trần gian, đỉnh cao của hành trình của Ngài trong thế gian này, và hành trình hướng tới “vinh quang” – hiệp thông với Chúa Cha. Thứ đến, phần này có thể giúp đặt chúng ta vào khung cảnh của phần Tin Mừng Gioan này, đó là khoảnh khắc khi Chúa Giêsu ăn bữa Tiệc ly với các môn đệ của mình.

Sau khi xem xét những điểm này, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để suy niệm và trải nghiệm sâu sắc hơn nữa, sứ điệp của Tin Mừng hôm nay. Một số từ lặp đi lặp lại có thể có ý nghĩa cần lưu ý. Ví dụ như tình yêulời nói. Cũng quan trọng việc chú ý đến các từ: giới răn, nhà, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, dạy nhớ. Chúng ta hãy để cho ý nghĩa của những từ này chìm vào toàn bộ con người chúng ta. Hãy tưởng tượng cách thế những lời này đã được Chúa Giêsu nói ra với các môn đệ của mình trước khi Ngài rời bỏ họ mà về trời.

Đặt mình vào khung cảnh Tin Mừng, tôi không thể không tưởng tượng Chúa Giêsu là một người đang nói ra ‘lời trăn trối của mình (những lời cuối cùng của một người sắp lìa đời hoặc chết) với các môn đệ của mình. Chúa Giêsu cho phép họ trải nghiệm chiều sâu và chiều cao của tình yêu của Ngài. Vì vậy, Chúa yêu cầu họ giữ điều răn của Ngài : “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 34), thước đo của giới răn này là tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ : “Như Thầy đã yêu anh em” (Ga 13, 34).

Theo Chúa Giêsu không bao giờ là dễ dàng. Đặc biệt, tuân giữ giới răn yêu thương của Ngài cũng không dễ. Chúng ta có thể dễ dàng nói rằng chúng ta yêu Chúa Giêsu, nhưng chúng ta gặp khó khăn trong “việc yêu thương nhau”, yêu người lân cận của mình. Chúng ta có thể trải nghiệm sâu thẳm trong chúng ta chiều sâu và chiều cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta trong con người của Chúa Giêsu, cũng như tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, nhưng chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trải nghiệm tình yêu này nơi những người xung quanh chúng ta. Tin Mừng hôm nay trình bày một thách đố, một lời mời gọi chúng ta: “Chúng ta hãy yêu thương nhau, như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta”. Như vậy, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta được dẫn đến “nhà” của chúng ta, đến Chúa Cha của chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta, trong và qua con người của Chúa Kitô. Chỉ thông qua điều này, chúng ta mới có thể tuyên bố với các môn đệ: “Chúa đã sống lại!”.

2.MEDITATIO
Tôi làm cách nào để trải nghiệm lời hứa này của Chúa Giêsu : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” ?
Tôi có lời Chúa Giêsu hứa ban cho tôi ân huệ Thánh Thần để giúp tôi hiểu lời của Chúa Giêsu. Tôi có cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần khi tôi chuẩn bị đọc và suy niệm Kinh thánh không ?
Tôi có giữ lời của Chúa Giêsu là để cho Chúa Cha và Chúa Con ngự trong tôi liên tục không, hay chỉ trong những ngày tốt lành hay những thời điểm nhất định ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu Tôn Sư thần linh, Chúa là Chúa cứu rỗi của chúng con, đã yêu chúng con đến cùng. Xin dạy chúng con yêu Chúa bằng cách thương xót những người xung quanh, và bằng việc phục vụ người nghèo và người dễ bị tổn thương ở giữa chúng con. Xin sai phái đến chúng con Chúa Thánh Thần, Đấng biện hộ đã được hứa ban. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con mọi thứ và nhắc nhở chúng con về tất cả những gì Chúa đã nói với chúng con, đặc biệt là mệnh lệnh của Chúa về tình yêu lẫn nhau. Chúa là Chúa vinh quang Phục sinh, Đấng mà chúng con công bố cho mọi dân nước, bây giờ và mãi mãi. Amen, Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Ai yêu Ta thì giữ lời Ta

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho các phương tiện truyền thông đại chúng và các phương tiện kỹ thuật số được sử dụng đúng để thăng tiến sự thật, chứ không phải là bóp méo sự thật.
Tôi thực hiện một hành động bác ái cho một người có vẻ là “không đáng yêu” và rất khó giao thiệp.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.