Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Ngày 16/05/2022

Lời Chúa: Ga 14, 21-26

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 


Suy niệm

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 23)

Trong tình yêu, người ta luôn muốn được ở gần bên nhau, sẵn sàng thực hiện mọi việc theo ý người yêu và luôn cố gắng làm những tốt nhất cho người mình yêu, dù những công việc đó có khó khăn, thử thách hay thậm chí gây đau khổ cho chính bản thân. Những việc người ta làm vì người mình yêu luôn mang đến cảm giác hạnh phúc và niềm vui khó diễn tả. Tình yêu chính là nguồn động lực giúp cho con người sẵn sàng làm mọi điều vì nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau.

Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta thấy tình yêu và sự liên kết bền chặt của Ngài với Chúa Cha. Đồng thời, Ngài cũng khẳng định mọi việc Ngài thực hiện đều phát xuất từ Chúa Cha. Thiên Chúa Cha hằng yêu thương Ngài và Chúa Giêsu yêu Chúa Cha hơn tất cả để luôn đón nhận và chu toàn thánh ý Chúa Cha. Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu là mối tình song phương tuyệt đẹp, một mối hiệp thông trọn vẹn và vĩnh cửu, tình yêu phát sinh sự sống. Tình yêu ấy khởi đi từ Chúa Cha qua Chúa Giêsu và đến với nhân loại. Chính nhờ tình yêu ấy, Thiên Chúa đã trao ban cho con người một tình yêu trọn vẹn, không giới hạn, một tình yêu không bờ bến qua Chúa Giêsu. Cũng vì yêu, Chúa Giêsu đã đón nhận và thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha, mang lấy thân phận con người, đến với con người, dù con người mang thân phận nô lệ, tội lỗi để nhờ tình yêu Giêsu, con người được thông dự vào tình yêu Thiên Chúa, được đón nhận hồng ân cứu độ và sự sống muôn đời.

Có thể nói tình yêu là nhu cầu căn bản của con người. Mỗi người được hiện hữu là nhờ tình yêu Thiên Chúa, cuộc sống mỗi người đều được đan dệt bởi tình yêu Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, sống gắn bó cùng Chúa Giêsu, như Ngài hằng ở trong Chúa Cha, cùng với Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, để được ở trong tình yêu Thiên Chúa, điều kiện tiên quyết là chúng ta sống và giữ giới răn Chúa Giêsu truyền dạy, đó là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta thực sự nhận ra và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đồng thời, xin Chúa khơi lên trong chúng ta lòng khao khát sống kết hiệp mật thiết, liên lỉ với Chúa Giêsu, Đấng là chính tình yêu Thiên Chúa. Để nhờ sống gắn bó, ở lại trong tình yêu Giêsu, chúng ta biết thực thi Lời Chúa truyền dạy và trở nên chứng nhân tình yêu Thiên Chúa trong đời sống thường ngày bằng đời sống yêu thương, bác ái, phục vụ tha nhân.


Comments are closed.