Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh_C, 15-5-2022 Ga 13, 31-33a.34-35 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài truyền cho chúng ta yêu thương nhau”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật V Phục Sinh_C, 15-5-2022

Ga 13, 31-33a.34-35

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài truyền cho chúng ta yêu thương nhau

1.LECTIO

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 13, 31-33a, 34-35) chứa đựng “một điều răn mới” do Chúa Giêsu trao ban vào hôm trước Cuộc Vượt Qua của Ngài. Ngài biết rằng đã đến giờ Ngài từ bỏ thế gian này để về cùng Chúa Cha, và Ngài muốn cho các môn đệ thấy tình yêu hoàn hảo của Ngài dành cho họ. Theo những tác giả biên tập Bộ Kinh Thánh Giêrusalem: “Mặc dù được công bố trong Luật Môsê, giới luật yêu thương này là mới vì Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn rất cao bằng cách bảo những ai theo Ngài phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu họ, và bởi vì tình yêu phải là dấu hiệu đặc trưng của kỷ nguyên mới được cái chết của Chúa Giêsu mở đầu và công bố cho thế giới”. Thật vậy, yếu tố làm cho điều răn trở nên “mới” là tiêu chuẩn tuyệt vời về tình yêu thương được đề nghị cho các môn đệ của Đức Kitô – tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu không có giới hạn.

Theo di chúc “mới” của Chúa Giêsu, khi Ngài sắp sửa hiến dâng hy lễ trao ban mạng sống của mình trên thập giá, các Kitô hữu phải đáp ứng lời kêu gọi tới bác ái huynh đệ. Tình yêu hỗ tương phải là dấu hiệu đích thực của việc làm môn đệ Đức Kitô. Các tác giả của bộ sách Những ngày của Chúa, tập. 3, khẳng định: “Đây là dấu hiệu của người Kitô hữu trong thế gian, là bằng chứng không thể bác bỏ, có thể kiểm chứng ngay lập tức về căn tính của người Kitô hữu. Tình yêu này xuất hiện như một lối sống, không chỉ là một loạt các hành động, dù đáng ngưỡng mộ hay thậm chí anh hùng. Trung thành bước đi trong con đường này phải liên tục là một lối sống bền vững, bằng cách ngày qua ngày, trổ hoa trong sự bình an và vui mừng không gì có thể làm hại được ; đó là sinh hoa trái cho thời gian và vĩnh cửu. Phúc cho các môn đệ của Đức Kitô, những người có đời sống bác ái, giống như Chúa Giêsu, làm vui lòng Thiên Chúa và nhân loại! ”

2.MEDITATIO
Những cảm xúc nào nổi lên trong tôi qua Bài Diễn Từ chia ly của Đức Kitô và di chúc của Ngài về tình yêu thương ?
Tôi có thực hiện mệnh lệnh mới của Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày của tôi : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” không ?
Tôi có cố gắng đạt được lòng bác ái hỗ tương, dấu hiệu đích thực của việc làm môn đệ Đức Kitô không ? Bằng cách nào?
3.ORATIO

Lạy Cha yêu thương, Cha đã tôn vinh Con của Cha là Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đau khổ và chết thay cho chúng con, bằng cách nâng Ngài lên sự sống mới. Chúa Giêsu đã yêu chúng con bằng một tình yêu trọn vẹn. Xin đổ tràn Chúa Thánh Thần, ân huệ Phục sinh, để chúng con có thể cảm nhận được chiều sâu của tình yêu đang đổi mới của Đức Kitô. Xin cho chúng con sẵn sàng vươn ra với bàn tay chữa lành và giúp đỡ dành cho những người bị thương, những người đau buồn và những người thiếu thốn. Ước gì tình yêu đối với Chúa Kitô là dấu chỉ về đức tin và tư cách môn đệ của chúng con. Ước gì thế giới tin vào Người Con trao ban sự sống của Cha và nhìn nhận rằng chúng con yêu mến Ngài, phù hợp với những lời của Vị Tôn Sư Thần Linh : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau”. Lạy Cha mến yêu, chúng con yêu mến Cha, và tôn vinh Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau

5.ACTIO

Hôm nay, tôi thực hiện ba việc tốt trong gia đình hoặc cộng đoàn của tôi với ý hướng thực hiện mệnh lệnh thiêng liêng của Đức Kitô về tình yêu thương huynh đệ.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.