Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, 22-3-2021 Ga 8, 12-20 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Ánh Sáng thế gian và là Đấng giải thoát kẻ bị tố cáo”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, 22-3-2021

Ga 8, 12-20

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Ánh Sáng thế gian và là Đấng giải thoát kẻ bị tố cáo”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ta là ánh sáng thế gian”

           Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 8, 12-20) diễn ra tại khu vực đền thờ, Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài là “ánh sáng thế gian”. Khẳng định của Chúa có thể được hiểu rõ hơn trong sự sắp đặt của cảnh trước, nơi đó Chúa Giêsu mở rộng lòng thương xót của Ngài đối với người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, để cô ấy có thể từ bỏ tội lỗi của mình. Bằng cách tha thứ cho người phụ nữ, thay vì phán xét hay lên án cô ấy, Chúa Giêsu chứng minh cho lời tuyên bố của ngài: “Ta là ánh sáng thế gian”. Ánh sáng mang lại sự sống chứ không phải cái chết. Chúa Giêsu, là “ánh sáng của sự sống”, chiến thắng bóng tối tội lỗi tìm cách tiêu diệt người phụ nữ bất hạnh. Chúa là phương tiện cứu rỗi cho những tội nhân đang ở trong bóng tối của sự chết.

             Là “ánh sáng thế gian”, Chúa Giêsu là nguyên tắc của sự hiểu biết đúng thực về Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa như được Chúa Giêsu mạc khải là được sống đời đời. Từ chối Chúa Giêsu và sự mạc khải thần thiêng của Ngài là ở trong tối tăm. Trong cuộc tranh luận diễn ra sau đó, người Pharisiêu đã để lộ cho mọi người thấy sự họ tự cho mình là công chính và sự mù quáng tâm linh của họ. Họ đã không nhận ra Chúa Giêsu là “ánh sáng của thế gian” và là Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa Cha sai đến. Họ đã từ chối để cho mình được đụng chạm tới bởi những lời ban sự sống của Chúa, cũng như đã chê bỏ sự trao ban ân sủng thần linh của Ngài. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu sẽ là bằng chứng xác thực cho lời khẳng định của Ngài rằng Ngài thực là ánh sáng đích thật – “ánh sáng của thế gian”. Ánh sáng chói lọi của vinh quang Phục sinh sẽ cho thấy những người Pharisiêu thích gây sự, đã sai lầm trong sự phán xét của họ.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có thực sự nhìn nhận Chúa Giêsu là “ánh sáng của thế gian” không?

–      Tôi có mở rộng tâm hồn mình đón nhận “ánh sáng” của Chúa Giêsu, (là ánh sáng) mạc khải, cứu độ và biến đổi không?

–      Tôi có muốn theo Chúa Giêsu không? và có muốn bắt đầu theo ngay bây giờ không?

–      Tôi có sẵn sàng hiến thân làm chứng như Chúa Giêsu không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Cha nhân từ, Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha, là “ánh sáng của thế gian”. Ngài đã phải chịu đau khổ bất công trên Thập giá. Xin cho chúng con được đổi mới trong ánh sáng ban sự sống của Ngài. Xin giúp chúng con noi theo tác vụ của Ngài trao ban sự sống cho người nghèo, người bị xã hội ruồng bỏ và người bị buộc tội. Chúng con cảm tạ và chúc tụng Cha, Thiên Chúa nhân từ, đã ban cho Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng chói lọi vinh quang và dung nhan lòng thương xót của Cha. Cha hằng sống và hằng trị, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ta là ánh sáng thế gian”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng chống lại những thế lực cưỡng bức và những ảnh hưởng xấu xa, nhất là khi chúng lạm dụng các phương tiện thông tin đại chúng.

–      Bằng mọi cách có thể, tôi tham gia vào nhiệm vụ của Kitô hữu là giải thoát những nạn nhân của những sự buộc tội sai trái và bất công.

–      Tôi quyết tâm làm rạng rỡ ánh sáng của Đức Kitô bằng những hành động bác ái và tự hiến hàng ngày của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.