Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay, 23-3-2021 Ga 8, 21-30  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cứu độ chúng ta bằng việc chịu treo trên Thập Giá”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay, 23-3-2021

Ga 8, 21-30

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cứu độ chúng ta bằng việc chịu treo trên Thập Giá”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”

           Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 8, 21-30), Chúa Giêsu quy chiếu về chính Ngài là ‘Đấng Hằng Hữu’, một kiểu diễn tả mà truyền thống Do Thái sau này hiểu là việc Giavê Thiên Chúa tự khẳng định về chính mình (Is 43, 10). Chúa Giêsu rút ra một sự tương phản: các kẻ thù của Ngài thuộc về đất thấp, còn Ngài từ trời cao mà đến. Họ thuộc về thế gian; Chúa không thuộc về thế gian. Chúa từ trời xuống thế gian. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai vào thế gian, một thế gian được Thiên Chúa yêu mến. Khi giờ đến, thì Chúa Giêsu rời khỏi thế gian này. Cái chết của Chúa Giêsu là do Thiên Chúa muốn vậy. Chính khi Đức Kitô được nâng lên trên thập giá, chúng ta thực sự thấy Ngài là “ai” và Ngài là “thế nào”. Chính ở đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu tự hiến dâng chính mình vì tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho loài người. Ở đó trên thập giá, chúng ta thấy mức độ vâng phục của Chúa Giêsu đối với ý muốn của Chúa Cha, “Tôi hằng làm những điều đẹp ý Cha”.

           Thiên Chúa luôn ân cần tha thứ cho những người Do Thái hành trình trong sa mạc bốn mươi năm. Sống Mùa Chay, chúng ta hành trình trong bốn mươi ngày tiến tới Lễ Phục Sinh. Mùa Chay thực sự là thời điểm thuận lợi để chúng ta chỉnh sửa cái nhìn của mình, không phải nhìn lên con rắn đồng mà là nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, để không bị phân tâm bởi những quyến rũ của công nghệ hiện đại và sự bộc phát mạnh mẽ của chủ nghĩa duy vật, khi chúng ta tiếp tục hành trình tay trong tay với Chúa và với nhau. Đây là thời cơ thích hợp để chúng ta đáp lại lòng tốt bao la của Thiên Chúa trong tình yêu và chỉ làm những gì phù hợp với ý muốn của Ngài. Nhưng làm bằng cách nào?

           Chúng ta phải kỷ luật bản thân, tăng cường cầu nguyện, chay tịnh và ngừng làm những gì nhằm thỏa mãn cái miệng thèm ăn, đôi mắt muốn nhìn, các giác quan của chúng ta, đồng thời vượt qua nơi trú ẩn của con người để đến với anh chị em khó khăn của chúng ta bằng sự chăm sóc không ngừng. Quan trọng hơn, chúng ta phải tin và tham dự vào cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu để được ở với Ngài tại nơi Ngài sẽ đến.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Người khép kín trong tiêu chí của mình và nghĩ rằng mình đã biết tất cả mọi thứ, thì sẽ không bao giờ có thể hiểu người khác. Đó là cung cách hành xử của người Pharisiêu trước Chúa Giêsu. Còn tôi, tôi phải cư xử thế nào trước người khác?

–      Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, và vì điều này, Ngài là sự mặc khải hoàn toàn về Chúa Cha. Vậy đâu là hình ảnh về Thiên Chúa mà tôi thể hiện, hình ảnh nào đến từ tôi?

–      Trong hành trình Mùa Chay này, tôi có điều chỉnh cái nhìn của tôi vào Chúa Giêsu để thực sự thấy Chúa là “ai” và là “thế nào” không? Sự tự hiến của Chúa trên thập giá ảnh hưởng thế nào đến cá nhân tôi?

–      Tôi có háo hức nhìn chằm chằm vào Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh trên thập giá và tìm kiếm sự chữa lành từ Ngài không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Chúa Giêsu, con rắn đồng được treo lên cứu dân Do Thái xưa khỏi chết, đã tiên báo việc Chúa bị đóng đinh và cái chết cứu độ của Chúa tại đồi Canvê. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hy sinh vâng phục của Chúa. Trên hết, chúng con ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã yêu thương chúng con đến nỗi đã sai Chúa, Người Con-Tôi Tớ của Ngài, được treo lên trên thập giá. Bây giờ trong đức tin, chúng con nhìn lên thập giá của sự hy sinh của Chúa, và thấy trong đó nguồn gốc sự chữa lành và nguồn suối của sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, qua thập giá của Chúa, hy vọng của chúng con được củng cố là chúng con sẽ không chết vì cạm bẫy của tội lỗi, nhưng sẽ được sống. Chúng con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Chúa. Chúng con tôn kính cây thánh giá của Chúa. Qua thập giá của Chúa, Chúa đã mang lại niềm vui cho thế giới, và vì điều này, chúng con tôn kính Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

           Bằng những suy nghĩ, lời nói và hành động phát xuất từ lòng trắc ẩn và chứa đựng tình bác ái, tôi để cho những người chung quanh tôi cảm nghiệm được tình yêu chữa lành và cứu độ của Đức Kitô trên thập giá.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.