Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX-TN, 05-6-2023 Mc 12, 1-12  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Người Con Yêu Dấu được sai đi cuối cùng”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần IX-TN, 056-2023

Mc 12, 112

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Người Con Yêu Dấu được sai đi cuối cùng

1.LECTIO

Họ bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho

  Tin Mừng hôm nay (Mc 12, 1-12) trình bày bi kịch về sự gian ác của con người, đồng thời cho thấy tình yêu trung thành và kiên nhẫn của Thiên Chúa. Là một “dụ ngôn về sự tranh chấp”, Tin Mừng hôm nay trực tiếp chống lại cảm giác tự mãn, sự phù phiếm và sự tìm kiếm mình của các nhà lãnh đạo tôn giáo của dân Israel. Họ đã thất bại trong sứ mạng của mình với tư cách là những người quản lý. Họ đã bắt bớ và thậm chí giết hại những người được Chúa sai đến với họ. Như một phương sách cuối cùng, Thiên Chúa không chỉ sai phái các tôi tớ của Ngài là các tiên tri, mà còn sai phái cả Con của mình. Nhưng những tá điền độc ác đã bắt “người con yêu dấu” của Thiên Chúa và giết đi, ném xác “ra khỏi vườn nho”. “Người con yêu dấu” được sai đi cuối cùng là Chúa Giêsu, bị giết bên ngoài tường thành Giêrusalem. Đức Hồng Y Jean Danielou nhận xét: “Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đã bị kéo căng đến giới hạn xa nhất trong bi kịch này của Đức Kitô, vị Chúa của người con của vườn nho, bị những tá điền từ chối, bị đóng đinh, bị chính dân của mình đối xử như một người xa lạ và bị ruồng bỏ. Nhưng từ nơi sâu thẳm nhất nảy sinh một niềm hy vọng bất ngờ. Ông chủ sẽ giao vườn nho cho những tá điền khác, những người sẽ nộp cho ông hoa mầu khi đến mùa”.

Trong dụ ngôn về những tá điền độc ác này, chúng ta thấy giao ước thứ nhất của Thiên Chúa với Dân được Ngài chọn là Israel đã được chuyển giao cho các dân tộc có đức tin. Do cái chết hy sinh của Chúa Giêsu, các dân tộc thuộc mọi quốc gia đã trở thành những tá điền, những người sản xuất trong vườn nho của Thiên Chúa.

  Chúng ta được kêu gọi trở nên thành phần hữu ích trong vườn nho của Chúa. Là công nhân trong mùa gặt của Ngài, chúng ta phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ và trung thành. Chúng ta cần khắc phục những khuynh hướng tầm thường, sự thờ ơ và lười biếng của con người trong việc phục vụ nước Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Tôi làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là “tá điền” trong vườn nho của Thiên Chúa ?
Tôi có cố gắng khắc phục những khuynh hướng và thái độ phản tác dụng là sự vô trách nhiệm, sự thờ ơ, sự kém cỏi, sự lười biếng, v.v… không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con trở thành những “tá điền” mới trong vườn nho của Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng để làm việc với sự cống hiến cá nhân và trách nhiệm yêu thương để tạo ra một mùa gặt thiêng liêng phong phú. Xin chúc lành cho những vất vả và lao nhọc của chúng con vì sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa. Chúng con yêu mến và phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu để sai đến gặp họ

5.ACTIO

    Hôm nay, tôi làm các công việc hàng ngày của tôi với tinh thần yêu mến và sự cống hiến cá nhân lớn hơn, và với ý thức sâu sắc hơn rằng tôi được kêu gọi trở thành những “người tá điền” hiệu quả trong vườn nho của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.