Lời Chúa CHÚA NHẬT IX TN-A, 04-6-2023 LỄ CHÚA BA NGÔI Ga 3, 16-18 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Trong Ngài, Ba Ngôi diễm phúc được mạc khải”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT IX TN-A, 04-6-2023

LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 3, 1618

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Trong Ngài, Ba Ngôi diễm phúc được mạc khải

1.LECTIO

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ

Tin Mừng (Ga 3, 16-18) không nói trực tiếp đến Chúa Thánh Thần, nhưng đã diễn tả một cách tuyệt vời vai trò của Chúa Cha và Chúa Con trong mối quan hệ với thế gian. Vai trò này bắt nguồn từ tình yêu không thể diễn tả của Chúa Cha, trong sự hiệp thông trọn vẹn của Chúa Con với thánh ý Chúa Cha, Đấng không phán xét thế gian, nhưng cứu thế gian. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần không vắng mặt khỏi sứ mệnh của Chúa Con. Chúa Thánh Thần tham dự vào tình yêu là trung tâm kế hoạch của Chúa Cha dành cho Chúa Con và cho thế gian. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc : Chúa Giêsu tượng thai trong lòng Đức Maria ; Chúa Giêsu chịu phép rửasông Gioan ; Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày đêm trong sa mạc ; Chúa Giêsu Phục sinh (Rm 1, 4) và vào sứ mệnh Chúa Giêsu giao phó các môn đệ của Ngài (Mt 28, 18-20 và Ga 20, 21-23).

2.MEDITATIO
Đâu là đáp trả cá nhân của tôi trước hành động cao thượng, thương xót và nhân hậu này của Thiên Chúa : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” ?
Con Thiên Chúa đã mạc khải cho ta thấy cái tuyệt đối của sự thật về Thiên Chúa : “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8.16). Việc Con Thiên Chúa đến thế gian, và cuộc hành trình trần thế của Ngài, đã tỏ lộ tình yêu và ao ước của Thiên Chúa muốn cứu rỗi mọi người. Nhưng bây giờ, mỗi người phải tự quyết định là tin hay không tin vào Con Thiên Chúa, người Con được ban tặng vì tình yêu. Quyết định tin là hành vi duy nhất được chờ đợi của con người trong sự cộng tác hoàn toàn với hoạt động của ân sủng của Thiên Chúa ở nơi mình : “Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”. Tôi có tin không ? và tin thế nào ?
Tôi có nên cứ thắc mắc tại sao một Thiên Chúa lại là Ba Ngôi, ba mà lại một ? hay tôi cần luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa là Cha, được ban cho tôi nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, trong sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con xin mở rộng trái tim chúng con để đón nhận phúc lành tình yêu, ân sủng và sự hiệp thông của Chúa. Lạy Chúa Cha trên trời, xin chúc lành cho chúng con và gìn giữ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin thánh nhan Chúa tỏa sáng trên chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, suối nguồn thánh thiện và ân huệ Phục Sinh, xin ban bình an cho chúng con. Lạy Chúa Ba Ngôi, xin thánh hiến chúng con cho Ngài để chúng con có thể hát lên “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em.

5.ACTIO
Làm DẤU THÁNH GIÁ và đọc Kinh SÁNG DANH với sự trang trọng và sốt sắng hơn mọi khi.
Cầu xin cho tất cả các Kitô hữu biết làm sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần, bằng cách thể hiện lại tình yêu sáng tạo và thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và thể hiện tình yêu ấy trong cuộc sống.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

.

Comments are closed.