Lời Chúa Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh, 03-01-2022 Mt 4, 12-17.23-25 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Ánh Sáng Huy Hoàng”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh, 03-01-2022

Mt 4, 12-17.23-25

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Ánh Sáng Huy Hoàng

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Nước Trời đã đến gần”lec

       Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 4, 12-17, 23-25), thánh Matthêu cho thấy việc Chúa Giêsu trở lại Galilê là sự hoàn tất lời tiên tri của Isaia: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng ; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm” (x. Is 9, 1-2).

       Thành ngữ, ‘những người ngồi trong bóng tối’, lúc đầu, nói đến những người Do Thái bị áp bức, nhưng được Matthêu sử dụng ở đây, nó cũng bao gồm cả người ngoại. Tin Mừng cứu độ dành cho mọi người, trong mọi lúc và ở mọi nơi. Trong Chúa Giêsu, ánh sáng huy hoàng của sự giải phóng đã chiếu tỏa trên những người đau khổ ở mọi quốc gia.

       Aelred Rosser nhận xét: “Với sự xuất hiện của Chúa Kitô, một thời đại mới đã bừng sáng trên toàn thế giới. Và Chúa Kitô mang đến nhiều hơn một thời đại mới ; Ngài mở ra thời đại cuối cùng, vì trong mầu nhiệm nhập thể, trời và đất được hòa giải, sự cứu chuộc loài người được hoàn tất, sự chết đã bị khuất phục và triều đại của công lý và hòa bình đã được thiết lập. Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần thực hiện là làm cho những thực tại này được lộ ra bằng cách đi theo bước chân của Chúa Giêsu”.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

– Tôi có thực sự tin vào Mầu nhiệm Giáng Sinh – mầu nhiệm Con Người trở thành người để cứu độ chúng ta không ?

– Tôi có là ánh sáng cho người khác không ? Tôi làm thế nào để diễn dịch niềm tin vào Mầu nhiệm Giáng Sinh thành tình yêu đối với người bên cạnh ?

– Ngày nay nhiều người đóng kín mình trong đạo Công giáo. Làm thế nào tôi có thể sống tính phổ quát của ơn cứu độ ?

– “Ăn năn” là một cụm từ phổ biến được nghe trong các cuộc thảo luận của Kitô hữu. Ý nghĩa thực sự của điều này là gì ? Tôi dành chút thời gian để xem xét ý nghĩa của “ăn năn” và các hình thức, cũng như ý nghĩa riêng biệt của nó.

– Tôi có để cho ánh sáng của Đức Kitô xua tan sự u ám và bóng tối mà thế giới bị chia cắt và thế tục hóa của chúng ta đang trải qua không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

       Lạy Thiên Chúa hằng sống, chúng con tin vào Mầu nhiệm Giáng Sinh của Ngôi Lời trở nên người phàm. Xin giúp chúng con chuyển vào cuộc sống hàng ngày, sức mạnh cứu độ của Mầu nhiệm Nhập Thể, bằng những hành động cụ thể của việc chúng con yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Với niềm tin và tình yêu của chúng con, xin để chúng con tỏ cho thế giới biết rằng chúng con thuộc về Chúa. Xin để Thánh Thần của Chúa giúp chúng con thể hiện tinh thần của Giáng Sinh mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Nước Trời đã đến gần

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Bằng một hành động bác ái cụ thể làm cho một người nghèo, hôm nay tôi chứng tỏ cho thế gian thấy niềm tin của tôi vào Mầu nhiệm Giáng Sinh.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.