Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII-TN, 02-7-2022 Mt 9, 14-17 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Rượu Mới và là Chàng Rể”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần XIII-TN, 027-2022

Mt 9, 1417

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Rượu Mới và là Chàng Rể

1.LECTIO

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc,

khi chàng rể còn ở với họ ?

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 14-17), các môn đệ của Gioan Tẩy giả, có lẽ được người Pharisiêu xúi giục, đã hỏi Chúa Giêsu tại sao họ và người Pharisiêu ăn chay, còn môn đệ của Chúa thì không. Chúa Giêsu trả lời vặn lại bằng một câu hỏi rất biểu cảm: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Chúa nhấn mạnh một sự thật sâu xa hơn, vượt trên vấn đề chay tịnh. Trong Kinh Thánh, tiệc cưới là một biểu tượng của Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Chàng Rể – mời chúng ta đi vào sự viên mãn của Nước Thiên Chúa, được mô tả như một bữa tiệc hôn nhân. Như là Chàng Rể của Giáo Hội, Chúa Giêsu mang đến sự mới mẻ triệt để của triều đại Thiên Chúa. Sự mới mẻ triệt để được mô tả qua hình ảnh của “rượu mới” đựng trong bầu da mới và hình ảnh của một “mảnh vải không co rút” sẽ làm rách miếng vải cũ, nếu được vá vào miếng vải cũ. Các yếu tố của Do Thái giáo chỉ là một thứ tôn giáo tạm thời (ví dụ: hiến dâng thú vật) hoặc chỉ là sự chuẩn bị cho một điều gì đó tốt hơn, tất cả những yếu tố đó đã bị Chàng Rể Giêsu vượt qua. Chúa Giêsu chúc lành cho chúng ta theo một cách mới, phá vỡ các khuôn khổ và quy ước cũ. Trong sứ vụ công khai của mình, Chúa không đòi hỏi các môn đệ của mình phải ăn chay theo kiểu của những người Pharisiêu và các môn đồ của Gioan. Trong Giáo Hội sau phục sinh, việc chay tịnh, với nhiều kiểu diễn tả, vẫn còn phù hợp, miễn là nó hướng tới Nước Trời. Việc chay tịnh được thực hiện theo tinh thần của Cô dâu Giáo Hội chờ đợi Chàng Rể Giêsu trở lại lúc tận thế.

2.MEDITATIO
Tôi có nhận ra sự mới mẻ triệt để của Nước Thiên Chúa do Chúa Giêsu mang lại không ? Tôi làm thế nào để sống theo sự mới mẻ triệt để của Nước Thiên Chúa ?
Đâu là những mâu thuẫn, xung đột xung quanh các thực hành tôn giáo mà ngày nay khiến nhiều người đau khổ, và là lý do gây ra những cuộc tranh luận gay gắt ? Đâu là hình ảnh Thiên Chúa đứng sau những định kiến, những chuẩn mực và những điều cấm đoán này ?
Tôi hiểu câu nói này của Chúa Giêsu như thế nào: “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ” ? Từ tất cả những điều này, tôi có thể rút ra được sứ điệp gì cho cộng đoàn của tôi hôm nay ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chàng Rể của Giáo Hội. Chúa kêu gọi chúng con đến chia sẻ bữa tiệc của Nước Chúa. Chúa cho chúng con thưởng thức “rượu mới” trong bầu da mới. Xin dạy chúng con thực hành việc “chay tịnh” đúng thực, vì lợi ích của Nước Chúa. Xin giúp chúng con bày tỏ trong cuộc sống của chúng con vẻ đẹp của Tin Mừng và sự mới mẻ triệt để mà cuộc sống của Chúa mang đến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Rượu mới thì đổ vào bầu da mới.

5.ACTIO
Tôi xét xem các hành động và các lựa chọn nào trong cuộc sống của tôi hiện không phải là “rượu mới”, trong bầu da mới? và tôi cầu xin Chúa ban ơn giúp tôi vượt qua chúng.
Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tôi thực hiện việc “chay tịnh” (ví dụ: không sử dụng quá đáng các phương tiện kỹ thuật số, v.v.) mang lại lợi ích cho tôi về mặt thiêng liêng và cổ võ cho nước của Thiên Chúa.
Tôi quyết trở nên tử tế, dịu dàng, kiên nhẫn và chu đáo hơn với các thành viên trong cộng đoàn của tôi và những người gần gũi với tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.