CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – Năm C – Ngày 03/07/2022

Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

 


Suy niệm

“NÀY THẦY SAI ANH EM”

“Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến” (Lc 10,1).

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta việc các môn đệ được Chúa Giêsu sai đến các thành, các làng, những nơi mà chính Người sẽ đến. Chúa ban cho họ “quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù” (Lc 10,19) để củng cố niềm tin nơi những người nghe. Họ được trao sứ mạng như chính các Tông Đồ trước đó (x. Lc 9,1-6), loan báo “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,9). Như vậy, sứ mạng truyền giáo là sứ mạng của mọi người Kitô hữu bất kể trong bậc sống nào. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Là môn đệ của Đức Kitô thì đồng nghĩa mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng. Tự nhìn lại mình, mỗi chúng ta đang thực hiện sứ mạng truyền giáo của Thầy Giêsu trao phó như thế nào?

Chúng ta sẽ truyền giáo bằng cách nào? Bài Tin Mừng một lần nữa cho chúng ta những chỉ dẫn thật thiết thực. Chúng ta có thể truyền giáo bằng chính đời sống gương sáng hằng ngày. Đó là một phong cách sống đơn sơ, giản dị, chân thành (x. Lc 10, 3-10). Không những thế, dẫu có bị khước từ hay chống đối, chúng ta cũng đừng nản chí, hay thất vọng (x. Lc 10,10-12) thay vào đó vẫn cứ mạnh dạn sống giá trị Tin Mừng, “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,9). Nếu bản thân chúng ta không sống những điều chúng ta tin thì làm sao chúng ta có thể thuyết phục người khác tin vào những điều đó. Nói như thánh Giáo Hoàng Phaolô VI: “người đương thời sẵn sàng lắng nghe nhân chứng hơn là thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy thì bởi vì chính các thầy dạy cũng là nhân chứng” (Evangelii Nuntiandi, 41).

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về trách nhiệm làm chứng cho Chúa, điều mà không ít lần chúng con đã trốn tránh hay bỏ qua. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa. Xin Chúa thêm sức nâng đỡ và giúp chúng con thêm can đảm sống điều mình tin nhờ đó danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được hiển trị. Amen.


Comments are closed.