Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh, 01-5-2021 Thánh Giuse Thợ – Ngày Quốc Tế Lao Động Ga 14, 7-14 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là hình ảnh của Chúa Cha”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh, 01-5-2021

Thánh Giuse Thợ – Ngày Quốc Tế Lao Động

Ga 14, 7-14

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là hình ảnh của Chúa Cha”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”

          Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 7-14), Chúa Giêsu đưa ra một tuyên bố rất quan trọng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy”. Chúa Giêsu là hình ảnh đích thực của Chúa Cha. Ngài triệt để cho thấy bản chất của Chúa Cha là sự trọn vẹn của tình yêu.

          Cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải là một sự phản chiếu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Tâm trí, ý chí và trái tim của chúng ta, những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta phải phản ánh Thiên Chúa trong bản thể sâu thẳm của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu là “dấu chỉ vĩ đại” về Thiên Chúa tự hiến, yêu thương. Vì Chúa Cha được phản chiếu trong Chúa Con, chúng ta biết được Thiên Chúa Cha qua Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có tin rằng nếu tôi biết Chúa Con, tôi cũng sẽ biết Chúa Cha không?

–      Làm thế nào để tôi thể hiện tình yêu của tôi đối với cả Thiên Chúa Cha và với Con của Ngài, là Chúa Giêsu?

–      Chúa Giêsu là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Không có đường đi, không có Chân lý và không có sự sống, thì tôi không thể sống. Tôi cố gắng làm cho xác tín này đi vào lương tâm của tôi.

–      Hai câu hỏi quan trọng: đối với tôi Chúa Giêsu là ai? Tôi là ai đối với Chúa Giêsu?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, Con của Cha, Chúa Giêsu, là sự mạc khải trọn vẹn về ý muốn cứu độ và tình yêu hiến ban sự sống của Cha. Xin làm cho chúng con được hoàn toàn nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô và được hoàn toàn kết hợp với Cha nhờ mầu nhiệm vượt qua là cái chết và sự vươn tới vinh quang của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn biết loan báo Chúa Giêsu cho các dân nước. Chúng con xin dâng lên Cha lời khen ngợi và vinh quang, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia!

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Bằng cuộc sống đức hạnh và phục vụ người nghèo và người túng thiếu, tôi tỏ lộ cho thế giới thấy tình yêu và sự tốt lành của Thiên Chúa Cha trong Con của Ngài là Chúa Giêsu.

–      Bằng cách trả lời cho những thử thách và khó khăn hàng ngày, tôi tỏ lộ cho thế giới biết rằng Chúa Kitô phục sinh là trung tâm của cuộc đời tôi và là suối nguồn của sức mạnh.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.