Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH_B, 02-5-2021 Ga 15, 1-8 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Cây Nho và chúng ta là Cành”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH_B, 02-5-2021

Ga 15, 1-8

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Cây Nho và chúng ta là Cành”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”

          Biểu tượng cây nho và vườn nho được người Do Thái biết đến nhiều. Một vài đoạn Kinh Thánh Cựu ước coi Israel vừa là cây nho của Thiên Chúa (x. Tv 80, 8-16), được Thiên Chúa chăm sóc yêu thương, và vừa là vườn nho của Thiên Chúa (x. Is 5, 1-7). Thánh sử Gioan, khi trình bày Chúa Giêsu là “cây nho đích thực”, đã nêu lên ý tưởng rằng Đức Kitô thay thế thực tại Cựu Ước. Louis Bouyer nhận xét: “Trong Tin Mừng Gioan, bằng cách xác định mình là cây nho thật, Chúa Giêsu tuyên bố rằng dân Israel thật ở trong Ngài, và chỉ những người hợp nhất với Ngài mới có thể trở nên thành phần của dân đó”. Truyền thống Cựu Ước nói về việc cắt tỉa những cây nho không sinh trái (xem Gr 5, 10; Ez 17, 7). Việc Gioan nói đến số phận bất hạnh của những cây nho không sinh trái (xem Ga 15, 2) có thể là một lời cảnh báo dành cho những Kitô hữu “thoái hóa”, những người cố gắng che giấu đức tin của mình trước sự bách hại.

          Tuy nhiên, câu chuyện ngụ ngôn về cây nho và các cành nho được trình bày trong Tin Mừng Gioan, nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự kết hợp chặt chẽ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Khi Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho và anh em là cành” (Ga 15, 5), Ngài tuyên bố sự hợp nhất thân thiết và mối quan hệ cá nhân của Ngài với các môn đệ. Các môn đệ cần được hòa nhập với Ngài là nguồn sống và nguyên lý sống của sự thống nhất cho toàn bộ cơ thể. Vì Đức Kitô là nguồn sự sống, nên các môn đệ không thể sinh hoa trái trừ khi họ vẫn hợp nhất một cách hữu cơ với Ngài. Khi Chúa Giêsu ở lại trong họ như nguyên động lực thúc đẩy, và họ ở lại trong Ngài nhờ tình yêu thương, thì lúc ấy họ sinh hoa kết trái dồi dào. Adrian Nocent nhận xét: “Lúc ấy, có một sự trao đổi tình yêu giữa Đức Kitô và mỗi thành viên của Giáo Hội, và giữa mỗi thành viên của Giáo Hội với những thành viên khác được kết hợp với Đức Kitô”.

          Các môn đệ ở trong Chúa Giêsu phải sinh hoa kết trái dồi dào. Thiên Chúa cắt tỉa và thanh tẩy những cành sinh trái để chúng có thể sinh hoa kết trái nhiều hơn nữa. Quá trình cắt tỉa gây đau đớn cho cây nho là cần thiết để thu hoạch mùa màng phong phú. Cũng như Chúa Giêsu, “cây nho thật” đã được “cắt tỉa” trong hành trình vượt qua là cuộc khổ nạn và cái chết dẫn đến sự tôn vinh Ngài, thì các môn đệ của Chúa Giêsu, như những cành sung sức ở lại trong “cây nho thật”, cũng phải trải qua sức mạnh thanh tẩy của “Lời hằng sống” và quá trình cắt tỉa của Thập giá. Teresa Okure khẳng định: “Không thể là môn đệ còi cọc của Chúa Giêsu. Cây nho nào càng sống động và sung sức, thì càng cần phải được cắt tỉa nhiều hơn”.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có để cho Đức Kitô ở lại trong tôi không?

–      Tôi có gắn chặt vào cây nho là Đức Kitô không?

–      Tôi có sinh hoa kết trái không? Đâu là kết quả của sự kết hợp của tôi với Đức Kitô là nguyên động lực?

–      Tôi có sẵn sàng thuận theo hành động cắt tỉa và làm sạch của “người trồng nho không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu là sự Sống, là Niềm Vui của con và là Nguồn mọi điều tốt lành, con yêu Chúa. Trên hết, con xin Chúa cho con yêu Chúa nhiều hơn và nhiều hơn nữa, và yêu tất cả những người đã được máu của Chúa cứu chuộc. Chúa là cây nho và con là cành. Con muốn luôn kết hợp với Chúa để sinh nhiều hoa trái. Chúa là nguồn mạch: xin tuôn đổ ân sủng dồi dào hơn bao giờ hết để thánh hóa linh hồn con. Chúa là đầu của con; con là chi thể của Chúa: xin thông ban cho con Thánh Thần của Chúa với tất cả các ân huệ của Người. Xin cho nước Chúa trị đến nhờ Mẹ Maria. Xin an ủi và cứu vớt những người thân yêu của con. Xin giải thoát các linh hồn trong luyện ngục. Xin gia tăng và thánh hóa những người được kêu gọi làm tông đồ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia!

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Thầy là cây nho thật”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Khi ăn uống Tiệc Thánh Thể, tôi biết ơn nguồn mạch ân huệ trao ban sự sống này, là Chúa Giêsu Kitô, “cây nho thật”, nơi tôi được ghép vào.

–      Như một cách thông truyền sự an ủi và niềm vui của Thiên Chúa, tôi gửi một quà tặng đến một gia đình hay người cần hỗ trợ về mặt đạo đức, tinh thần và vật chất.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.