Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay, 24-02-2024 Mt 5, 43-48 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta tuân giữ Giao Ước và bắt chước tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay, 2402-2024

Mt 5, 43-48

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta tuân giữ Giao Ước và bắt chước tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha

1.LECTIO

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện

Trong hành trình vượt qua tới vinh quang Phục Sinh của mình, Vị Tôn Sư thần linh dạy chúng ta rằng việc đi ra đến với mọi người trong tình yêu chăm sóc và tha thứ, là việc hoàn tất giao ước và là sự công chính thực sự. Chúa Giêsu giải thích rất triệt để thâm thúy mệnh lệnh “yêu người bên cạnh”. Trong Tin Mừng (Mt 5, 43-48), chúng ta thấy mệnh lệnh “yêu người bên cạnh” bao gồm việc yêu kẻ thù và những người ở ngoài nhóm truyền thống và cộng đoàn. Chúa Giêsu nói đến tình yêu phổ quát của Chúa Cha và sự quan phòng toàn diện như là tiêu chuẩn và thước đo của tình yêu. Thiên Chúa ân cần cho mưa và nắng xuống trên tất cả con cái của mình, dù tốt hay xấu. Chúa Giêsu khuyên chúng ta bắt chước tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha. Tình yêu này được cho là “hoàn hảo”, vì nó đầy đủ, trọn vẹn, toàn bộ, không bị chia cắt – và do đó bao gồm cả những “kẻ thù” của chúng ta và “những người ở ngoài” hay “những người ngoại quốc”. Thật vậy, tình yêu “hoàn hảo” của Thiên Chúa bao gồm tất cả.

Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta chứng minh mình thuộc về gia đình bằng cách bắt chước tình yêu Chúa Cha dành cho tất cả. Sự thánh thiện của cuộc sống của chúng ta tỏa ra sự trọn vẹn và hoàn hảo của lòng thương xót của Chúa đối với tất cả mọi người. Tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha buộc chúng ta cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ chúng ta và phải lấy tình yêu tha thứ đối xử với những người đã làm hại chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng mạc khải ý nghĩa sâu xa nhất của ‘tình yêu hoàn hảo’ bằng cái chết trên thập giá, chúng ta tìm thấy sức mạnh chữa lành để tha thứ.

Mùa Chay là thời gian thuận lợi để đi sâu vào lời Chúa Cha kêu gọi đến tình yêu hoàn hảo.

2.MEDITATIO
Chúng ta có cố gắng bắt chước tình yêu hoàn hảo và toàn diện của Chúa Cha dành cho tất cả mọi người – cho cả kẻ thù của chúng ta không ? Chúng ta có thể tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ không ?
Chúng ta sống mối tương quan giao ước với Thiên Chúa như thế nào ? Chúng ta có nhận ra rằng chúng ta là một dân tộc thánh thiện và được thánh hiến cho Chúa không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con ý nghĩa của giao ước và kêu gọi chúng con noi gương tình yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa gửi mặt trời sưởi ấm và mưa mang sự sống đến cho tất cả mọi người. Cũng vậy, chúng con mong muốn tiếp cận tất cả mọi người với lòng thương xót. Xin giúp chúng con chiêm ngắm tình yêu hoàn hảo mà Chúa đã bày tỏ qua cái chết hy sinh của Chúa trên thập giá. Và trong cuộc khổ nạn linh thánh của Chúa, ước gì chúng con tìm thấy sức mạnh chữa lành để tha thứ. Xin ở bên chúng con khi chúng con bước đi và lớn lên trong tình yêu thương thiêng liêng, từng ngày. Chúng con yêu Chúa và tôn thờ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Hãy yêu kẻ thù

5.ACTIO
Tôi tử tế, lịch sự với bất cứ ai coi khinh và/hoặc làm tổn thương tôi, và tôi cầu nguyện cho sự chữa lành mối quan hệ giữa tôi và người đó.
Trong Mùa Chay này, tôi dành thời gian chất lượng để suy niệm Mười Điều Răn của Chúa ngõ hầu tôi có thể thực hành chúng tốt hơn.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.