CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B – Ngày 25/02/2024

Lời Chúa: Mc 9,2-10

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thật ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 


Suy niệm

BIẾN HÌNH

“Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mc 9,2b)

Trong cuộc đời, chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng xem hay từng đọc những cuốn sách hoặc bộ phim nói về những nhân vật siêu anh hùng. Những người có siêu năng lực với nhiệm vụ giải cứu thế giới hay thi hành một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Và cũng có thể trong ký ức của mỗi người, chúng ta cũng muốn trở thành những người có khả năng “biến hình” như các nhân vật trong những bộ phim mà Mavel sản xuất. Vậy qua đoạn Tin Mừng mà Thánh sử Mac-cô hôm nay thuật lại về việc Đức Giê-su “biến hình”, thay đổi hình dạng trước mắt những môn đệ có phải để biểu dương sức mạnh? Hay Đức Giê-su cũng là một nhân vật siêu anh hùng như những nhân vật trong các bộ phim? Và trong trí tưởng tượng của chúng ta?

Trước hết, chúng ta biết “biến hình” là một tình trạng làm cho hình dạng khác đi và các nhân vật siêu anh hùng cũng biến đổi hình dạng, hay thay đổi điều gì đó khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng họ chỉ là những nhân vật được thêu dệt theo trí tưởng tượng của con người với một khao khát trở nên một người đặc biệt, tìm kiếm một điều gì đó ngoài khả năng của con người và muốn trở thành một nhân vật siêu việt. Nơi Đức Giê-su, Người là Thiên Chúa và cũng là một con người cụ thể. Sự kiện Đức Giê-su biến hình không như những nhân vật trong các bộ phim, mà đây là biến cố hình dạng của Người nên rạng ngời để mạc khải thần tính và báo trước cuộc Vượt Qua của Người. Với sự kiện này, Đức Giê-su tỏ mình ra trong vinh quang của Chúa Cha trong tư cách là Con Thiên Chúa. Người cũng chính là Môi-sen mới và là vị Ngôn sứ thời cánh chung mà các môn đệ cần phải lắng nghe (x. Mc 9,7).

Nơi bài Tin Mừng, Thánh sử Mác-cô thuật lại việc Đức Giê-su chọn những người môn đệ làm nhân chứng cho sự kiện ấy “ Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông”(Mc 9,2). Cảnh tượng này gợi lên hình ảnh những lần Thiên Chúa tỏ hiện với Môi-sen và Ê-li-a trên núi; và giờ đây, Thiên Chúa không những chỉ hiện diện qua tiếng phán bảo giữa đám mây hay ngọn lửa (x. Đnl 5,2-5); nhưng với sự có mặt của Môi-sen và Ê-li-a, Đức Giê-su đã biến hình trong vinh quang Thiên Chúa dưới mắt các môn đệ. Vinh quang ấy chính là Đức Giê-su, là Con yêu dấu và siêu việt, Đấng đồng hưởng vinh quang với Thiên Chúa và Lời của Người như Luật mới. Đồng thời, biến cố “Biến Hình” cũng là tiên báo về biến cố Vượt Qua, một biến cố mà qua con đường khổ giá sẽ mạc khải Đức Giê-su cách toàn diện về vinh quang và phẩm chức làm Con Thiên Chúa, và đồng thời cũng nhằm nâng đỡ các môn đệ hầu chuẩn bị cho họ thông phần vào mầu nhiệm Thập giá.

Nhờ phép rửa, chúng ta là những Ki-tô hữu được thông phần vào mầu nhiệm sống lại đã được tiên báo qua sự kiện “Biến Hình”; và ngay từ đời này, chúng ta được mời gọi phải “Biến Hình” luôn mãi dưới tác động của Chúa trong khi chờ đợi cuộc biến hình toàn diện cùng với thân xác vào ngày quang lâm. Nhờ thông phần vào những đau khổ của Đức Giê-su, chúng ta được nâng đỡ trong đời sống đức tin như xưa sự kiện “Biến Hình” đã nâng đỡ đức tin của các môn đệ vậy.

Lạy Chúa, trong tâm tình Mùa Chay, xin cho chúng con luôn biết ý thức mình là con của Chúa để mỗi ngày được tham dự vào cuộc “Biến Hình”, qua việc chúng con siêng năng đến với các Bí Tích đã được Đức Giê-su thiết lập, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể và Giao hoà, để chúng con trở nên một con người mới, biết sống vị tha và bác ái với những người xung quanh. Amen!


Comments are closed.