Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII-TN, 17-10-2023 Lc 11, 37-41  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy về tầm quan trọng của sự bố thí”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXVIII-TN, 17-10-2023

Lc 11, 37-41

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy về tầm quan trọng của sự bố thí

1.LECTIO

“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”

Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 37-41) chứa đựng một tuyên bố của Chúa Giêsu về việc bố thí. Trong bối cảnh luận chiến với những người Pharisiêu, là những người quan tâm đến sự trong sạch mang tính nghi lễ hơn là sự trong sạch của tâm hồn, Chúa Giêsu khẳng định: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. Thật vậy, bố thí là thanh lọc. Bố thí giải phóng chúng ta khỏi những khuynh hướng gian ác dẫn đến tự hủy hoại bản thân. Chúa Giêsu dạy những người Pharisiêu chỉ ý thức về mặt lễ nghi và tất cả chúng ta rằng lòng bác ái vượt lên trên những quy luật rửa tay và những quy định giả tạo khó có thể chịu đựng được của con người. Chúa Giêsu thúc đẩy các môn đệ của Ngài quan tâm sâu sắc đến người thiếu thốn và người dễ bị tổn thương. Chọn lập trường nệ luật và thái độ đạo đức giả sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến ý nghĩa của việc làm môn đệ Đức Kitô, vốn được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa và người lân cận.

2.MEDITATIO
Tôi có nhận ra tầm quan trọng của “bố thí” trong việc thực hành làm môn đệ Đức Kitô và trong việc thanh tẩy những khuynh hướng gian ác dẫn đến sự tự hủy hoại bản thân không?
Phải chăng tôi có tội vì chỉ quan tâm đến bản thân với những tuân giữ bên ngoài mà không chú ý đến những thái độ bên trong và sự chính trực của cá nhân ?
Tôn trọng người có suy nghĩ khác với tôi, có thể tạo điều kiện cho cuộc đối thoại ngày nay vốn rất cần thiết và khó khăn. Làm thế nào để tôi thực hành đối thoại trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đoàn ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã kêu gọi chúng con sống liêm chính và đã dạy chúng con rằng lòng bác ái làm thay đổi việc chỉ tuân giữ luật pháp. Xin giúp chúng con đánh giá đúng sức mạnh và vẻ đẹp của sự bố thí. Xin ban cho chúng con ân sủng để thực hiện việc bố thí một cách sáng tạo và hiệu quả. Xin để chúng con biểu lộ đức tin sống động của mình qua những việc làm yêu thương. Chúa là Đấng trao ban sự sống của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”

5.ACTIO
Tôi thực hành bố thí một cách sáng tạo và với sự cống hiến cá nhân, vì việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu” (Tb 12, 9), và nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi” (Hc 3, 30).
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi bày tỏ đức tin của tôi qua những việc làm yêu thương.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.