Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII-TN, 16-10-2023 Lc 11, 29-32  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho họ dấu lạ Giô-na”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần XXVIII-TN, 16-10-2023

Lc 11, 2932

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho họ dấu lạ Giô-na

1.LECTIO

“Thế hệ này xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 29-32), những kẻ chống đối Chúa Giêsu yêu cầu một “dấu lạ”, nhưng Chúa từ chối tuân theo các điều kiện của họ. Sẽ là vô ích khi đưa ra thêm một dấu lạ cho một “thế hệ gian ác” đã chọn lựa không tin. Các đối thủ của Chúa cáo buộc Chúa là đã trừ quỷ bằng sức mạnh của quỷ vương Beelzebul. Họ xin Chúa một dấu lạ của quyền lực thiêng thánh – để minh chứng quyền lực của Chúa đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ tướng quỷ. Chúa Giêsu từ chối yêu cầu của họ và nói rằng họ sẽ không được ban cho bất kỳ dấu lạ nào, ngoại trừ “dấu lạ của Giô-na”. Giô-na là một tiên tri được Thiên Chúa phái đến dân Ninivê để kêu gọi họ hoán cải. Giống như Giô-na đã trở thành dấu chỉ và phương tiện cứu rỗi cho dân Ninivê, thì Con Người cũng sẽ là dấu chỉ và phương tiện cứu rỗi cho muôn thế hệ và tạo vật.

Những người Ninivê ngoại giáo và Nữ hoàng phương Nam là những mẫu gương về sự tiếp thu Lời kêu gọi hoán cải. Nhưng, Chúa Giêsu là sự khôn ngoan nhập thể và là Lời của Thiên Chúa, Ngài trổi vượt trên Giô-na. Do đó, “dấu chỉ vượt qua” Đức Kitô mạnh mẽ và hiệu quả hơn vô cùng so với “dấu chỉ Giô-na”. Qua Giô-na, Thiên Chúa quảng đại ban ơn tha thứ và sự cứu rỗi cho dân Ninivê, một dân tộc ngoại giáo. Nhưng qua “Con Người” là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa mở rộng ơn tha thứ và sự cứu rỗi cho mọi dân tộc.

2.MEDITATIO
Các kinh sư và người Pharisiêu bị Chúa Giêsu chỉ trích vì họ đã chối bỏ bằng chứng về Chúa Giêsu, khiến họ không thể nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong các biến cố, và đã không hoán cải. Còn tôi hiện là Kitô hữu, tôi có đáng bị Chúa Giêsu chỉ trích như vậy không ?
Tôi có nhạy bén với ân huệ của Thiên Chúa và Lời hằng sống của Ngài kêu gọi tôi hoán cải không ? Tôi có nghênh đón “dấu chỉ Giô-na” vào trong cuộc sống của tôi không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã là “dấu chỉ Giô-na” tuyệt vời. Xin giúp chúng con đón nhận “dấu chỉ vượt qua” là cái chết và sự phục sinh của Chúa vào trong cuộc sống của chúng con. Xin đừng để những người Ninivê ngoại giáo và Nữ hoàng phương Nam lên án chúng con, nhưng xin cho phản ứng tích cực của họ trở nên nguồn cảm hứng cho chúng con. Vì tự do, Chúa đã giải phóng chúng con. Xin đừng để chúng con trở thành nô lệ một lần nữa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho những người gặp khó khăn trong việc nhận biết và đón nhận “dấu chỉ Giô-na” và “dấu chỉ vượt qua” Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của họ.
Bằng những hành động bác ái, tôi làm cho những người xung quanh tôi ưa thích “dấu chỉ vượt qua” Đức Kitô, Đấng kêu gọi chúng ta đến sự cứu rỗi và nên thánh.
Bằng sự từ bỏ bản thân hàng ngày, tôi cố gắng sống sự tự do của con cái Thiên Chúa.

 

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.