Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII-TN, 30-5-2023 Mc 10, 28-31  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hứa ban sự sống đời đời”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần VIII-TN, 305-2023

Mc 10, 2831

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hứa ban sự sống đời đời

1.LECTIO

Anh em sẽ nhận gấp trăm ở đời này, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau

Trong đoạn Tin Mừng Mc 10, 17-27, Chúa Giêsu đề cập tới cuộc đối thoại giữa các môn đệ về của cải vật chất: từ bỏ của cải, bán mọi thứ, chia cho người nghèo và theo Chúa Giêsu. Hay nói đúng hơn, như Chúa Giêsu, các môn đệ cần sống hoàn toàn phó thác, đặt mạng sống của mình trong tay Thiên Chúa, phục vụ anh chị em. Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 28-31), Chúa Giêsu giải thích rõ hơn, thế nào là cuộc sống phó thác và phục vụ của những người từ bỏ mọi sự vì Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu và vì Tin Mừng.

Đoạn Tin Mừng Mc 10, 17-27 cho chúng ta biết có một người giàu gặp Chúa Giêsu xin làm môn đệ Chúa, nhưng rồi lại buồn bã bỏ đi. Người ấy là một minh họa gây ấn tượng sâu sắc cho thấy sự quyến luyến, dính bén ích kỷ vào của cải vật chất, khiến cho việc tham gia vào triều đại của Thiên Chúa không thể xảy ra. Người giàu không thể từ bỏ tài sản của mình để được cuộc sống vĩnh cửu. Dựa vào sự bảo đảm sai lầm, hoặc tin rằng tự mình có thể đạt được sự sống vĩnh cửu, thì chẳng khác nào con lạc đà cố gắng chui qua lỗ kim. Đó là chuyện không thể xảy ra ! Nhưng Thiên Chúa có thể giải thoát chúng ta khỏi những mê hoặc và ảo tưởng. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để có thể từ bỏ sự an toàn giả tạo, thậm chí bỏ cả “điều tốt tương đối” để làm một lựa chọn cơ bản là chọn Thiên Chúa, là sự thiện tuyệt đối – nguồn gốc của mọi điều tốt, bao gồm cả sự sống vĩnh cửu.

Phêrô trực giác được ân huệ của Thiên Chúa hoạt động nơi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Ông thưa với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !”. Chúa Giêsu đảm bảo với các ông và các Kitô hữu qua mọi thời đại về “phần thưởng gấp trăm”. “Phần thưởng gấp trăm” đã có trong thời hiện tại, mặc dù niềm vui của nó bị che khuất bởi thập giá và bị đe dọa bởi sự bắt bớ của thế gian. Cuối cùng, những ai từ bỏ “nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất” vì Chúa Giêsu, sẽ cảm nghiệm, trong thời sau hết, phần thưởng trọn vẹn, là sự sống đời đời trong cung lòng Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Trong cuộc sống, tôi thực hành lời đề nghị của Phêrô như thế nào : “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” ?
Tôi đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu chưa ? Tôi có đang trải nghiệm phần thưởng gấp trăm không ?
Chia sẻ vô vị lợi, phục vụ, đón nhận những người bị loại trừ là những dấu hiệu của Nước Trời. Làm thế nào để tôi sống những điều này ngày hôm nay ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa là sự thiện tuyệt đối. Theo Chúa là được chúc phúc với phần thưởng gấp trăm và đạt được món quà tuyệt vời là cuộc sống vĩnh cửu. Xin ban cho chúng con ân sủng biết từ bỏ sự an toàn giả tạo. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để hy sinh một điều tốt tương đối và nhiệt thành theo đuổi điều tốt vĩnh cửu. Xin dạy chúng con từ bỏ mọi sự để theo Chúa và ý muốn cứu độ của Chúa. Chúng con thờ lạy và phục vụ Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !

5.ACTIO

Tôi khiêm tốn chứng tỏ tôi là môn đệ Đức Kitô, qua các sự từ bỏ và hy sinh khác nhau mà tôi thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, để kết hợp với Chúa Giêsu Cứu Thế.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.