Lời Chúa Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, 29-5-2023 Ga 19, 25-34 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mẹ Ngài là Mẹ Hội Thánh”

LECTIO DIVINA

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, 295-2023

Ga 19, 25-34

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mẹ Ngài là Mẹ Hội Thánh

1.LECTIO

Đây là con của Bà….Đây là mẹ của anh

Tin Mừng (Ga 19, 25-34) mô tả Hội Thánh được “sinh ra” từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu ; và Hội Thánh, cộng đoàn các môn đệ với đại diện Gioan, được ủy thác cho Mẹ Maria. Trong Tin Mừng Gioan, sự cố gắng làm dịu “cơn khát” của Chúa Giêsu bằng một “miếng bọt biển có thấm rượu, buộc vào một nhành hương thảo” gợi lên nhành hương thảo nói ở sách Xuất Hành 12, 22, tức là, cái cành cây được dùng để bôi máu cứu độ của con chiên Vượt Qua lên khung cửa nhà của người Do Thái. Trong bối cảnh đó, người ta hiểu ra rằng tiếng kêu của Chúa Giêsu “Mọi sự đã hoàn tất”, trước khi Chúa gục đầu và phó thác thần khí của mình, cho thấy sự hoàn tất kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Qua việc đổ máu mình ra trên thập giá, Chúa Giêsu, Tư tế và Tế phẩm, đã hoàn tất những gì Ngài phải làm – Thánh ý Chúa Cha… Kinh Thánh…. sự cứu rỗi loài người ! Trong suy nghĩ của tác giả Tin Mừng Gioan, cái chết của Chúa Giêsu là một sự “tôn vinh”. Đó là sự trao ban thần khí của Chúa cho thế gian. Qua cái chết của mình, Chúa Giêsu trao phó thần khí của mình trong tay Chúa Cha, đồng thời, tuôn đổ thần khí đó cho các người tin. Hơn nữa, Gioan thuật lại rằng một người lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, và ngay lập tức “máu và nước” chảy ra. “Máu và nước” từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Kitô biểu thị Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thánh Thể, nhờ đó, Chúa Kitô tiếp tục sinh ra Hội Thánh qua thời gian và không gian, và nuôi dưỡng Hội Thánh bằng thân thể và máu bí tích của mình. Quả thế, Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thánh Thể là “nguồn sống” của Hội Thánh là “E-và mới”, xuất phát từ cạnh sườn của Chúa Giêsu Kitô là Adam mới.

Trong bối cảnh “khai sinh” Hội Thánh trên thập giá, Đức Maria đóng một vai trò nổi bật. Trong Mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Maria trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Trong Mầu nhiệm Vượt Qua trên thập giá, Đức Maria trở thành “Mẹ của Hội Thánh”, cộng đoàn các môn đệ của Đức Kitô, vẫn được sinh ra liên tục qua các thời đại.

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự chấp nhận Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh và là mẹ của chúng ta không ?
Làm thế nào để tôi chứng tỏ : tôi là con của Mẹ Maria ?
Mẹ Maria đã cho tôi một hình mẫu về vai trò làm cha mẹ, làm môn đệ và về tình yêu, như thế nào ? Tôi đã áp dụng điều nào trong số những điều này vào cuộc sống của chính mình ?
Mẹ Maria đã nêu gương khiêm nhường và vâng lời, như Mẹ đã từng làm ở tiệc cưới Cana. Làm thế nào để tôi lãnh đạo người khác, đang khi chính tôi cũng phải thực sự khiêm tốn và vâng lời ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa mến yêu, và là Cha giàu lòng thương xót của chúng con, khi Con yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu, Tư tế và Tế phẩm, được treo trên thập giá, Ngài đã chọn Mẹ Ngài, là Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, làm Mẹ của chúng con. Xin cho chúng con, nhờ sự phù giúp của Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, chúng con trở nên thánh thiện và hiệu quả hơn mỗi ngày. Bằng sự thánh thiện của đời sống của chúng con, ước gì chúng con lôi kéo đến vòng tay yêu thương của Hội Thánh tất cả các gia đình của mọi quốc gia và các dân tộc trên trái đất. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đây là con của Bà…Đây là mẹ của anh

5.ACTIO
Cùng với Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, tôi dâng những lời cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục và cho các ơn gọi làm linh mục và tu sĩ.
Bằng sự thánh thiện của đời sống của tôi và bằng sự quan tâm của tôi đối với người nghèo và người túng thiếu, tôi chứng tỏ cho thế giới thấy rằng tôi thuộc về Chúa Kitô và Đức Maria là mẹ của tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.