Lời Chúa Thứ Ba Tuần II-TN, 19-01-2021 Ngày II trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (Mc 2, 23-28)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Chủ ngày Sabát”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba Tuần II-TN, 19-01-2021

Ngày II trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Mc 2, 23-28

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Chủ ngày Sabát”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát”

          Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 23-28) trình bày Chúa Giêsu là Chủ ngay cả của ngày Sabát. Như Đavít, người đã lo nuôi sống các cận vệ của mình, hơn là bận tâm đến sự thánh thiêng của nhà tạm giao ước, Chúa Giêsu biểu lộ sự tự do và nhạy cảm như vậy đối với nhu cầu của người khác. Chúa cho thấy rằng nhu cầu chân chính của con người vượt trên các quy tắc chi phối cuộc sống và hành vi của con người. Các quy tắc có nghĩa là vì lợi ích toàn diện của con người, và tinh thần bác ái phải nổi trội hơn tất cả. Được hướng dẫn một cách khôn ngoan bởi nguyên tắc – “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” – Kitô hữu không được quá cứng nhắc hoặc quá lỏng lẻo trong việc tuân thủ các quy tắc cổ võ lợi ích cá nhân và công ích.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát”. Tôi cần thay đổi những điểm nào trong cuộc sống của tôi?

–      Đâu là thái độ của tôi đối với các quy tắc và chuẩn mực trong xã hội và trong Giáo Hội?

–      Ngay cả khi không có sách Kinh Thánh ở nhà, Chúa Giêsu vẫn thuộc lòng Kinh Thánh. Còn tôi thì sao?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha nhân từ, xin dạy chúng con sự khôn ngoan và từ bi của Chúa Giêsu để chúng con có thể hiểu được ý nghĩa của luật pháp trong Giáo Hội. Các luật lệ có nghĩa là vì hạnh phúc của con người và để thúc đẩy lợi ích chung. Xin ban cho chúng con sự tự do của tâm trí và lòng bác ái không bao giờ tàn lụi. Chúng con cúi đầu nhận lãnh sự chăm sóc toàn diện của Cha. Chúng con cảm ơn và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Con Người là Chủ ngay cả của ngày Sabát”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cố gắng tìm hiểu, ghi nhớ và thực hành Mười Điều Răn của Chúa và các điều luật của Giáo Hội Công Giáo.

–      Sống Ngày II trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất, tôi thực hành lời dạy này của ĐTC Bênêđictô XVI : Sự hiệp nhất con người trong sự đa biệt, trở nên là điều có thể, bởi vì Thiên Chúa, Đấng Duy Nhất của Trời và Đất, đã mạc khải chính mình ngài cho chúng ta; bởi vì sự thật thiết yếu về sự sống chúng ta, về nguồn gốc chúng ta, từ đâu đến và đi về đâu, đã trở thành hữu hình khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta; trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nhìn thấy được dung nhan Ngài, nhìn thấy được chính Ngài. Sự thật này về điểm thiết yếu của hữu thể chúng ta, về sự sống và cái chết của chúng ta, một sự thật từ Thiên Chúa đã trở nên hữu hình, sự thật đó hiệp nhất chúng ta, làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Đặc tính công giáo và đặc tính hiệp nhất, cùng đi đôi với nhau. Và sự hiệp nhất có một nội dung: đó là đức tin mà các tông đồ đã truyền lại cho chúng ta từ Chúa Kitô” (ĐTC Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, 29.6.2005).

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.