Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm B – Ngày 24-01-2021

Lời Chúa: Mc 1,14-20

Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến ; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông : “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Dêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Dêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

 


Suy niệm

HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

“Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Ước mong của mỗi người là khát khao được vào Nước Chúa. Lòng khát khao này thúc dục mỗi người nhìn lại đời sống và điều chỉnh cho xứng hợp. Do đó, việc sám hối và canh tân đời sống có thể được nhìn nhận như một điều kiện, một nỗ lực cụ thể cho lòng khát khao gia nhập nước Chúa.

Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khai mở một thời đại mới mà Người gọi là nước trời: “Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến;anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). Thời đại này là thời đại của Tin Mừng cứu độ mà Đức Giêsu vừa là Đấng rao giảng, vừa là Tin Mừng cứu độ cho con người. Tin Mừng này là tin vui cho nhân loại vì chính Thiên Chúa đã đến với con người, để giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem lại cho con người một cuộc sống mới. Để có thể đón nhận và sống trong Triều đại mới, mỗi người phải sám hối, phải thay đổi cuộc sống từ suy nghĩ đến hành động cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng. Sám hối không chỉ là việc dành cho những tội nhân, mà là lời mời gọi được gửi đến hết mọi người. Sám hối không chỉ là hối hận về những tội lỗi của mình, mà còn phải là một quyết tâm thay đổi nếp sống cho tốt hơn, đẹp hơn và xứng đáng hơn.

Các môn đệ đầu tiên đã nghe theo lời Chúa mời gọi và bỏ mọi sự mà theo Người. Các ông sám hối đi theo Chúa để bước vào triều đại mới. Vì sống trong thời đại của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến, nên các ông dám chấp nhận bỏ lại quá khứ, bỏ lại nếp sống cũ để đi theo Chúa Giêsu, tuân giữ giới răn, lề luật của Người. Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn chờ đợi mỗi người biết thành tâm tìm kiếm. Vì thế, Lời mời gọi sám hối và thay đổi lối sống luôn là lời mời gọi liên tục của Tin Mừng. Vì sám hối không phải là việc làm một lần trong năm, mà phải là thái độ và hành động kéo dài liên tục mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Với mục đích của sám hối là canh tân đổi mới, thì việc sám hối không dừng lại ở việc tránh tội hoặc hối hận vì tội, mà còn là lời mời gọi mỗi người phải tích cực làm mới cuộc đời mình mỗi ngày, chấp nhận thay đổi, từ bỏ những thói quen và nếp sống cũ để bắt đầu một nếp sống mới tốt hơn. Để có thể thay đổi nếp sống cũ của mình, chúng ta cần phải sống cho trọn đạo làm con, tức là phải sống thảo hiếu với Chúa bằng việc lắng nghe và chu toàn những gì Chúa truyền dạy. Chúng ta được mời gọi biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối, bất toàn của mình để đến xin Chúa nâng đỡ và ban ơn trợ giúp để chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày. Đồng thời Chúa cũng mời gọi chúng ta đến với Bí tích giải tội để cảm nhận được tình yêu thương tha thứ của Ngài, và đến với Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày để đón nhận sự đỡ nâng và sức sống từ Chúa thông ban cho chúng ta.

Giữa những bận rộn và lo toan của đời sống hằng ngày, xin Chúa giúp mỗi chúng ta luôn biết nhìn lại và canh tân chỉnh sửa bản thân mỗi ngày. Đồng thời, chúng ta cũng biết tô điểm cho cuộc đời bằng những nếp sống và những việc làm tốt theo lời mời gọi của Chúa để mỗi chúng ta có thể được nếm hưởng Nước Trời ngay hôm nay và mai sau. Amen.


Comments are closed.