Lời Chúa Ngày I trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 17-12-2021 Mt 1, 1-17 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài xuất thân từ chi tộc Giuđa”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Ngày I trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 17-12-2021

Mt 1, 1-17

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài xuất thân từ chi tộc Giuđa”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít”

       Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 1, 1-17), thánh sử Matthêu trình bày gia phả của Chúa Giêsu, gồm có người giàu và người nghèo, người sang và người hèn, người quyền thế và người dễ bị tổn thương, người tội lỗi và người thánh thiện. Chúa Giêsu hoàn toàn là con người, chia sẻ gánh nặng và niềm vui của nhân loại chúng ta.

       Cha Patrick Hannon nhận xét: “Chúng ta đang sống trong một thế giới gồm các quốc gia, các bộ lạc và các dân tộc. Những ranh giới chia cắt chúng ta, những bức tường nhốt kín chúng ta, những ký ức đau khổ về chiến tranh, những mong muốn, những vết thương quá thường xuyên đã xác định chúng ta và kìm giữ chúng ta vào trong những khoảng cách đáng sợ tách khỏi nhau. Thiên Chúa đã đi vào thế giới có tường bao quanh này. Ngài là con của Áp-ra-ham, con của Đa-vít, con của Mẹ Ma-ri-a. Và mặc dù thuộc bộ tộc Do Thái, Chúa Giêsu đã đến để xóa bỏ ranh giới bộ tộc chia rẽ chúng ta và nhắc nhở chúng ta về một bộ tộc, một chủng tộc mà tất cả chúng ta đều thuộc về : loài người. Chính nhân tính của chúng ta đã liên kết chúng ta và giúp chúng ta nhận ra chúng ta là ai, vượt ra ngoài ranh giới của quốc gia, bộ tộc, tôn giáo và văn hóa. Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng điểm chung của chúng ta với Thiên Chúa là nhân tính của chúng ta”.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Tôi có coi trọng tính chất liên kết và sự tôi thuộc về gia đình nhân loại không ?

–        Nhân danh Chúa Giêsu, tôi làm gì để thúc đẩy sự liên đới, đoàn kết của con người ?

–        Tôi có để cho Đức Kitô, vua công lý và hòa bình, ngự vào lòng tôi và cai trị tôi không ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Con Thiên Chúa. Chúa nhận vào mình bản tính loài người của chúng con và trở nên giống chúng con trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Xin giúp chúng con quý trọng việc chúng con thuộc về gia đình nhân loại của chúng con. Xin dạy chúng con thực sự biết ơn về mầu nhiệm đáng kinh ngạc là “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng con”. Maranatha ! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến !

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Sách gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tình đoàn kết sâu sắc hơn giữa các con cái Chúa.

–        Bằng những hành động công lý, tôi cố gắng thúc đẩy công ích, đóng góp vào sự hợp nhất các dân tộc và quốc gia, và sự đến chung cuộc của Thiên Chúa trên trái đất.

–        Tôi đối xử với những người xung quanh, một cách hết sức tôn trọng và chính trực, phù hợp với một “dân tộc hoàng vương”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.