Lời Chúa Ngày II trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 18-12-2021 Mt 1, 18-24 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chồi Non Công Chính của Vua Đavít”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Ngày II trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, 18-12-2021

Mt 1, 18-24

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chồi Non Công Chính của Vua Đavít”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Mẹ Maria, hôn thê của Thánh Giuse, con vua Đavít”

       Sự toàn vẹn của công lý cứu độ của Thiên Chúa được kết tinh nơi Chúa Giêsu, còn gọi là “Emmanuel” (“Thiên Chúa ở cùng chúng ta”). Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 1, 18-25), chúng ta thấy Giuse thành Nazareth cũng thể hiện tính cách công chính phù hợp với tư cách của ngài là một thành viên của dân được chọn. Giuse, hôn phu của Maria, là một người công chính, thể hiện sự công bình thương xót của mình bằng quyết định cứu Maria, chứ không để Maria rơi vào luật trừng phạt của người Do Thái. Nếu Giuse chỉ hành động với “sự công bình” của con người, thì Maria vô tội sẽ bị trừng phạt bất công và bị xử tử. Sự công chính có Thiên Chúa soi dẫn của Giuse đã được bày tỏ khi Giuse ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa và đưa Maria về nhà làm bạn đường của mình. Do đó, Thánh Giuse là một kiểu mẫu về sự cộng tác hoàn toàn vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa để dâng tặng cho thế giới, Đấng Cứu Độ thế gian, là Chúa Giêsu.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Tôi có để cho mình thấm nhuần đặc tính thực sự của công lý, – đặc tính được sống bởi Thánh Giuse và dưỡng tử của ngài, là Chúa Giêsu Kitô không ?

–        Tôi có nhận ra rằng công lý đích thực được liên kết với sự hiện diện của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

       Lạy Cha yêu thương, chúng con tin rằng với sự xuất hiện của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, “Chồi Non Công Chính của vua Đavít”, công lý sẽ triển nở trong thời đại của chúng con, cùng với sự hòa bình viên mãn mãi mãi. Xin giúp chúng con chào đón Chúa Giêsu vào cuộc sống của mình để chúng con có thể vui mừng trong phúc lành thiên sai của Ngài. Cha thực sự tốt lành và công bình, và Cha là Thiên Chúa toàn năng của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non công chính” (Gr 23, 5)

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Bằng lời cầu nguyện, lời nói và việc làm, tôi cố gắng mang lại công lý cho những người đã bị lạm dụng, vi phạm và đối xử bất công.

–        Tôi cầu nguyện cách đặc biệt cho các nạn nhân của bạo lực tình dục và nạn buôn người.

–        Tôi cầu nguyện cho các người làm cha dượng, mẹ kế và con riêng của họ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.