Lời Chúa Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng Ga 19, 31-37  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Từ cạnh sườn bị đâm thủng của Ngài, Máu cùng Nước chảy ra”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Sáu, 11-6-2021

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng

Ga 19, 31-37

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Từ cạnh sườn bị đâm thủng của Ngài, Máu cùng Nước chảy ra”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra”

            Tin Mừng lễ Thánh Tâm hôm nay (Ga 19, 31-37), cho chúng ta thấy một câu chuyện về sự cứu thoát và sự thục tội, sự cứu chuộc và sự đền bồi, sự tha thứ và sự tự do, sự công chính hóa và sự thánh hóa, sự thanh tẩy và sự đền tội. Nhưng câu chuyện vĩ đại nhất là câu chuyện về TÌNH YÊU.

          Trong sự bận rộn của ngày chuẩn bị mừng lễ, người ta cấp bách phải chôn xác những người chết trên thập giá, trước buổi tối khi Lễ Vượt Qua bắt đầu, để không làm ô nhiễm các lễ hội. Philatô ra lệnh cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và hạ xác xuống. Khi người lính thấy Chúa Giêsu đã chết, anh ta dùng lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn của Chúa để chắc chắn rằng Chúa thực sự đã chết.

            Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu là dấu hiệu tiên tri về hai điều có lợi cho tất cả chúng ta:  máu để chuộc tội và nước để thanh tẩy – để (chúng ta) lại xứng đáng với tình yêu của Ngài.

            Từ Đấng Cứu Chuộc của chúng ta trên thập giá đã tuôn trào TÌNH YÊU vĩ đại khiến Ngài hiến dâng mạng sống của mình cho sự cứu rỗi đời đời và hoàn hảo của chúng ta. TÌNH YÊU vĩ đại này đánh tan những nghi ngờ của Kitô hữu, ban cho họ HY VỌNG và làm bùng lên NIỀM TIN vào Chúa công bình và tha thứ, Đấng, từ cạnh sườn bị đâm thủng của Ngài, đã để chảy ra NƯỚC nhằm tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và MÁU để xóa bỏ những tội lỗi đó. Chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được thánh hóa, và chúng ta được yêu thương!

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Việc chiêm ngưỡng trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu có vị trí nào trong lời cầu nguyện cá nhân của tôi? Hình ảnh “máu và nước” chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Đức Kitô ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Tôi có để cho mình bị thu hút vào các biểu tượng của máu và nước diễn tả sự hiến dâng cách mầu nhiệm của Thiên Chúa cho tôi và cho nhân loại không?

–      Có bao giờ tôi nghĩ rằng vào lúc sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa lên đến đỉnh điểm, đến độ vui lòng chấp nhận cái chết, thì đã bắt đầu thời điểm của ân sủng, lòng thương xót, sự trao ban Thần Khí và đời sống đức tin?

–      Tôi nhìn những điểm yếu của tôi như thế nào? Tôi có xem chúng là phương tiện của lòng thương xót, đặc biệt là khi tôi sẵn sàng thừa nhận những điểm yếu đó không? Tôi có biết rằng những điểm yếu đó có thể là dụng cụ được Thiên Chúa dùng để phúc âm hóa trái tim của tôi, cứu chuộc tôi, tha thứ cho tôi, và ban cho tôi cuộc sống mới để yêu thương trong tình yêu?

–      Đâu là sự đáp trả của cá nhân tôi đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu cháy bỏng của Ngài dành cho tôi?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

            Lạy Chúa Giêsu, Tôn Sư Thần Linh, con cảm tạ và chúc tụng trái tim rất mực hiền lành của Chúa, đã khiến Chúa hiến dâng mạng sống cho con. Máu thánh của Chúa, những thương tích của Chúa, những roi đòn, những gai nhọn, thập giá, sự gục đầu của Chúa nói với trái tim con: “Không ai yêu hơn người đã hiến mạng sống mình cho người mình yêu”. Mục tử đã chết để hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Con cũng muốn dành cả cuộc đời của con cho Chúa. Xin Chúa vui lòng, trong mọi lúc, ở mọi nơi, và trong mọi việc, sử dụng con để Chúa được vinh danh hơn, và xin cho con luôn lặp đi lặp lại: “Xin cho Ý của Chúa được thực hiện”. Xin đốt cháy trái tim con bằng tình yêu thánh thiện dành cho Chúa và cho các linh hồn. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin làm cho con ngày càng yêu mến Chúa hơn (Chân phước James Alberione, Kinh cầu Thánh Tâm).

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

            Bằng những hành động của lòng thương xót và lòng trắc ẩn của tôi dành cho những người túng thiếu, đau khổ và phiền muộn, tôi để cho tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu an ủi họ và ban cho họ sức mạnh cứu rỗi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.