Lời Chúa lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 15-9-2020: “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mẹ Ngài chia sẻ cuộc khổ nạn đau thương của Ngài” (Ga 19, 25-27)

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Đức Mẹ Sầu Bi, 15-9-2020

Ga 19, 25-27

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mẹ Ngài chia sẻ cuộc khổ nạn đau thương của Ngài”

 

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

        “Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh”

         Lễ Đức Mẹ sầu bi hôm nay, diễn ra sau lễ Suy tôn Thánh giá, nhắc nhở chúng ta rằng Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, đứng bên thập giá, đã thông phần vào cuộc khổ nạn và những đau khổ của Con Mẹ (x. Ga 19,  25-27). Giống như Con của Mẹ, Vua của các vị tử đạo, Mẹ là một vị tử đạo trong tinh thần. Một nhát gươm đã đâm thấu tim Mẹ (x. Lc 2, 33-35). Thánh Bênađô nhận xét: “Cuộc tử đạo của Đức Trinh Nữ được trình bày cả trong lời tiên tri của ông Simeon, và cả trong câu chuyện thực tế về cuộc khổ nạn của Chúa. Ông già thánh thiện nói về Hài nhi Giêsu : ‘Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng’. Ông tiếp tục nói với Đức Maria: ‘Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà’. Quả thật, hỡi Mẹ diễm phúc, một lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn Mẹ. Vì chỉ bằng cách xuyên qua trái tim Mẹ, lưỡi gươm mới có thể đi vào trong da thịt Con của Mẹ… Sự bạo lực của đau buồn đã cắt qua trái tim Mẹ, nên chúng con có lý mà nhìn nhận Mẹ còn hơn cả vị tử đạo, vì tác động của lòng thương xót ở trong Mẹ đã vượt quá sức chịu đựng đau khổ về thể xác”.

2.   MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Sự hiện diện của Đức Maria, dưới chân thập giá, ảnh hưởng đến cá nhân bạn như thế nào ? Bạn tham gia thế nào vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô…, vào cuộc khổ nạn của thế giới…, vào những đau khổ của anh chị em mình ?

–        Trong bức tượng Pietà (‘Mẹ nhận lại xác Chúa được tháo khỏi thập giá’) của đại danh họa Michelangelo, Mẹ Maria được vẽ dường như còn rất trẻ, trẻ hơn Người Con bị đóng đinh, cho dù lúc đó Mẹ đã khoảng năm mươi tuổi. Khi được hỏi tại sao lại tạc khuôn mặt của Đức Mẹ trẻ như vậy, Michelangelo trả lời : những người say mê Chúa không bao giờ già ! Vậy, đam mê vì Chúa có phải là niềm đam mê dành cho Chúa trong tôi không ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

         Lạy Cha, khi Con của Cha được giương cao trên thập giá, Mẹ Maria của Con Cha đã đứng bên Ngài, chia sẻ những đau khổ của Ngài. Xin cho Hội Thánh của Cha được kết hợp với Chúa Kitô trong đau khổ và cái chết của Ngài, để nhờ đó, được thông phần vào việc Ngài trỗi dậy vào cuộc sống mới, nơi Ngài đang sống và ngự trị với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, cho đến muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

         “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Dâng một chục Kinh Mân Côi, ngắm thứ 5 Mùa Thương : “Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa” để cầu cho các Kitô hữu bị bách hại ngày nay.

–        Nếu có thể, hãy chia sẻ bữa ăn với một thành viên nghèo và thiếu thốn trong cộng đoàn giáo xứ của bạn.

 

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.