Lời Chúa Lễ CHÚA HIỂN DUNG, 06-8-2023 Mt 17, 1-9 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến đổi hình dạng trong vinh quang”

LECTIO DIVINA

CHÚA HIỂN DUNG, 068-2023

Mt 17, 1-9

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến đổi hình dạng trong vinh quang

1.LECTIO

“Dung nhan Người chói lọi như mặt trời”.

Sự biến hình của Chúa Giêsu diễn ra sau loan báo lần đầu tiên về cái chết của Ngài (Mt 16, 21). Loan báo này làm xáo trộn người đứng đầu các môn đ, đặc biệt là Phêrô (Mt 16, 22-23). Các môn đ sống giữa những người nghèo, nhưng họ bị lạc mất trong hệ tư tưởng thống trị thời bấy giờ. Họ mong chờ một Đấng Thiên Sai vinh quang. Thập giá là một cản trở việc tin vào Chúa Giêsu. Cuộc biến hình, nơi Chúa Giêsu xuất hiện vinh quang trên đỉnh núi, đối với các môn đ là một trợ giúp vượt qua cú sốc Thập giá và khám phá ra Đấng Thiên Sai đích thực Chúa Giêsu. vậy, nhiều năm sau đó, khi Tin Mừng đã được truyền bá ở Tiểu Á và Hy Lạp, Thập giá vẫn là một trở ngại lớn đối với người Do Thái và người ngoại giáo để chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. “Thập giá là điên rồ và vấp phạm”, như người ta vẫn nói (1 Cr 1, 23). Một trong những nỗ lực lớn nhất của các Kitô hữu đầu tiên là giúp mọi người nhận thức rằng Thập giá không phải là một vấp phạm, cũng không phải là sự điên rồ, mà là biểu hiện đẹp nhất và mạnh nhất về sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1 Cr 1, 22-31). Tin Mừng hôm nay góp phần vào nỗ lực này. Tin Mừng cho thấy rằng Chúa Giêsu đã ý thức lời tiên tri, và thập giá là con đường đến vinh quang. Không có đường nào khác.

Thiên Chúa cho chúng ta thoáng nhìn về vinh quang Phục Sinh của Con yêu dấu của Ngài để củng cố chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Cái nhìn về sự biến hình của Chúa Giêsu đặt đau khổ vượt qua vào trong một quan điểm đúng đắn. Lễ Chúa biến hình mời gọi chúng ta suy niệm về vinh quang rạng ngời bắt nguồn từ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Sự biến hình của Chúa Giêsu soi sáng điều bí ẩn khó hiểu của thập giá.

2.MEDITATIO
Tôi có nhận thấy trong biến cố Chúa Biến hình một thoáng hy vọng giúp tôi vượt qua tình trạng bất an, rối loạn của tôi không?
Tôi có sẵn sàng hiểu được cái nhìn về vinh quang vượt qua của Chúa Kitô không ?
Tôi có mở ra để nhận được hy vọng rằng Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai đau khổ, trợ giúp cuộc sống của tôi không ?
Tôi có tin rằng đau khổ là kế hoạch về một cuộc hành trình dẫn đến vinh quang không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc biến hình của Chúa trên núi, Chúa đã cho chúng con thoáng nhìn thấy vinh quang Phục sinh của Chúa. Xin giúp chúng con khơi gợi lại từ đáy lòng chúng con ký ức về sự mạc khải này, là mạc khải mang lại cho chúng con sức mạnh và hy vọng trong các thử thách và ưu phiền của chúng con. Xin giúp chúng con tin rằng đau khổ của chúng con trong cuộc sống này là kế hoạch về một cuộc hành trình dẫn đến vinh quang. Chúng con tín thác và tin tưởng vào Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho những người hiện đang gặp những ưu phiền, để họ có thể trải nghiệm một cái nhìn về vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô và được củng cố bởi cái nhìn đó.
Tôi nhận thức những cái nhìn về vinh quang mà Thiên Chúa ban cho tôi một cách vô vị lợi mỗi ngày trong cuộc đời tôi.
Với sự chăm sóc, tình yêu và sự quan tâm của tôi, tôi làm cho một người đau khổ có cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa vinh quang và về Đức Kitô Phục sinh của Ngài đang hoạt động trong cuộc sống của họ.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.