Thứ Bảy tuần XVIII Thường Niên – Ngày 12/8/2023

Lời Chúa: Mt 17, 14-20

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”. Đức Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN VÀO THIÊN CHÚA

” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin !… ” (Mt 17, 20)

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 17, 14 – 20), thánh sử Matthêu ghi lại câu chuyện Đức Giêsu trừ quỉ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Ngài. Qua phép lạ trừ quỉ, Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Ngài và dạy các môn đệ về sức mạnh của lòng tin vào Thiên Chúa.

Đức tin là ân sủng Thiên Chúa ban, vì không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong Thánh Thần (x. 1Cr 12,3). Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta quên đi khía cạnh ân ban của đức tin để rồi tưởng rằng đức tin chỉ là do sự nỗ lực của bản thân. Thật vậy, để có được đức tin vững mạnh, chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa trợ giúp, đồng thời biết mở lòng đón nhận ân ban ấy.

Thánh Giacôbê khẳng định rằng: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17). Để đức tin của chúng ta lớn mạnh và sống động, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin ấy bằng các việc làm. Tin vào Thiên Chúa cũng có nghĩa chấp nhận đi theo và thực thi những giáo huấn của Người. Đức tin của tôi phải chăng là một đức tin được minh chứng bằng các việc làm theo tinh thần Phúc Âm – sống đẹp lòng Chúa ? Hay chỉ dựa trên những tuyên xưng trên môi miệng của tôi ?

Đức tin ban sức mạnh, và đó là sức mạnh dẫn đưa tôi tới ơn cứu độ nơi Đức Giêsu. Cuộc sống của tôi vẫn phải đối diện với những khó khăn thử thách mỗi ngày. Chỉ với sức mạnh của niềm tin vào Đức Giêsu mới có thể giúp tôi đủ sức “chạy đến đích”. Chúa Giêsu mời gọi tôi hãy đặt niềm tin nơi Ngài và nơi quyền năng của Ngài, vì Ngài đã chiến thắng thế gian và chúng ta cũng sẽ chiến thắng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có đức tin trưởng thành để trong cuộc sống hàng ngày, hay trong những biến cố, nghịch cảnh mà chúng con đã, đang và sẽ gặp phải, chúng con luôn tin tưởng và phó thác tất cả trong sự quan phòng của Chúa. Và chính nhờ đức tin ấy, chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa, và trao ban tình yêu của Chúa đến những người chúng con gặp gỡ. Amen.


Comments are closed.