Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII-TN_A, 15-10-2023 Mt 22, 1-14 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta dự tiệc Nước Trời”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XXVIII-TN_A, 1510-2023

Mt 22, 1-14

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta dự tiệc Nước Trời

1.LECTIO

Gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới

Dụ ngôn các khách được mời tấm áo cưới (Mt 22, 1-14) một phần của điều thể gọi phụng vụ cho thời kỳ khủng hoảng”, bao gồm các cử hành vào các Chúa Nhật thứ 26, 27 28 trong Mùa Thường Niên. Các bài đọc Tin Mừng trong những Chúa Nhật này mời gọi phải một quyết định mang tính dứt khoát quan trọng chọn con người Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Các bài đọc Tin Mừng này cũng miêu tả số phận bất hạnh của những người từ chối Chúa Giêsu phủ nhận quà tặng tình yêu cứu độ của Cha trên trời trong Con yêu dấu của Ngài Chúa Giêsu. Thật vậy, nhiệm vụ thách thức trong việc đưa ra những lựa chọn quan trọng chọn Chúa Giêsu Kitô được củng cố bởi việc thánh sử Matthêu nhấn mạnh rằng đáp trả ban đầu của chúng ta trước lời Chúa mời ta tham dự vào tình yêu thánh thiêng của Ngài sẽ không giá trị , nếu đáp trả đó không được chuyển thành hành động. Dụ ngôn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Dụ ngôn cũng nhấn mạnh những yêu cầu nghĩa vụ hợp pháp được đặt ra cho những người muốn tham dự bữa tiệc cánh chung, lúc tận thế.

Học giả Kinh thánh Daniel Harrington nhận xét: “Việc chỉ chấp nhận lời mời không đảm bảo được tham dự bữa tiệcKhách dự tiệc cưới được kỳ vọng xuất hiện trong trang phục sạch sẽ gọn gàng. Khi nhà vua (Thiên Chúa Cha) nhìn thấy một người ăn mặc không chỉnh tề, Ngài đã hỏi người ấy một cách lạnh lùng (“Này bạn”) đuổi người ấy ra khỏi phòng tiệc. người thu thuế hay gái điếm : sự kiện này không phải một bảo đảm cho sự cứu độ, hơn sự kiện người Pharisiêu hoặc thầy tế ; đúng hơn, người ta phải chấp nhận lời mời của Chúa Giêsu hành động theo lời mời đó, để khi bữa tiệc thực sự bắt đầu, người ta được chuẩn bị thích hợp để tham dựLời mời vào Nước Trời được gửi đến tất cả mọi người, nhưng chỉ một ít người trong số họ hành động theo một cách thế để được phép tham dự bữa tiệc Nước Trời”.

2.MEDITATIO
Tôi sẵn sàng tham dự tiệc cưới Nước Thiên Chúa không ? Tôi chuẩn bị cử hành như thế nào ?
Thiên Chúa sáng kiến làm cho nhân loại hạnh phúc. Chúa mời mọi người, không trừ một ai, tham dự vào tình yêu của Ngài. Tôi có chấp nhận lời mời của Ngài bằng cách đi vào hiệp thông với Chúa Giêsu, Con của Ngài không ?
Tấm áo cưới cần mặc để dự tiệc Nước Trờinội tâm cần được chuẩn bị của mỗi người. Tôi thực sự mong muốn đượcmột phần của bữa tiệc Nước Trời không ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Cha bữa tiệc phong phú thức ăn rượu tùy chọn, biểu tượng sự cứu rỗi của Đấng Thiên Sai. Chúng con cảm ơn Cha đã mời chúng con dự tiệc Nước Trời. Chúng con xin cử hành một cách xứng đáng sự viên mãn của ơn cứu độ Con của Cha Chúa Giêsu Kitô đã mua sắm cho chúng con. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con bằng tấm bánh Lời Chúa, thêm sức cho chúng con bằng sự sống mới nơi Bàn tiệc Thánh Thể, để, như Thánh Phaolô, chúng con thể sống trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con biết ơn khi dồi dào tử tế trong sự khan hiếm nghèo đói. Cha hằng sống hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Mời quý vị đến dự tiệc cưới

5.ACTIO
Bằng những hành động bác ái việc lành của tôi, tôi cố gắng đan dệttấm áo cưới sự toàn vẹn thánh thiện để tôi thể tham gia trọn vẹn vào Bữa tiệc Nước Trời.
Tôi n lực giảm bớt nạn đói của người nghèo trên thế giới đáp ứng mong mỏi của những người suy nhược mong một bữa ăn bổ dưỡng phong phú.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.