Lời Chúa Chúa Nhật XVII-TN_C, 24-7-2022 Lc 11, 1-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta cầu nguyện”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XVII-TN_C, 24-7-2022

Lc 11, 113

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta cầu nguyện

1.LECTIO

Anh em cứ xin thì sẽ được

Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước về chuyến viếng thăm của Chúa Giêsu, Vị Tôn Sư Thần Linh, đến nhà của Marta và Maria nhấn mạnh sự ưu tiên của việc lắng nghe Lời cứu độ của Chúa. Lắng nghe Lời Chúa để thực hiện Lời Chúa là cách thể hiện tình yêu và lòng hiếu khách mãnh liệt nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với Chúa Giêsu, vị khách dịu ngọt của tâm hồn chúng ta. Tin Mừng hôm nay củng cố tầm quan trọng của việc lắng nghe Chúa Giêsu và suy ngẫm Lời Ngài nói với chúng ta để lời ấy có thể được chuyển thành lời cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện là sự đáp lại Lời Thiên Chúa. Nó đòi hỏi một thái độ tiếp thu về phía các môn đệ. Cầu nguyện đòi hỏi phải chăm chú lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng thông truyền cho chúng ta Lời ban sự sống của Ngài. Lời Chúa mà chúng ta nhận được sau đó được chuyển thành lời cầu nguyện. Người môn đệ Đức Kitô cầu nguyện là người chăm chú lắng nghe những lời của Chúa Giêsu, Vị Thầy của kinh nguyện tuyệt hảo.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp của Chúa Giêsu là Đấng Cầu Nguyện – Vị Thầy cầu nguyện – và phản ứng của các môn đệ của Chúa trước hành động chiêm nghiệm này. Các môn đệ biết rằng Chúa kín múc sức mạnh từ sự cầu nguyện và vì vậy thật là tự nhiên việc họ yêu cầu Ngài dạy họ cách cầu nguyện của người Kitô hữu. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất của Kitô hữu và là kiểu mẫu của mọi lời cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Khi huấn luyện các môn đệ vào tinh thần cầu nguyện, Chúa Giêsu dạy họ gọi Thiên Chúa là CHA, ABBA – một từ rất thân mật để chỉ “CHA”.

Sau khi dạy các môn đệ nội dung của lời cầu nguyện mẫu, Chúa Giêsu mô tả sự tốt lành và tính đại lượng của CHÚA CHA qua các câu chuyện và hình dáng con người biết nói. Chúa kể dụ ngôn về người bạn quấy rầy, người ngay giữa đêm vẫn có thể kiếm được ba cái bánh cần thiết để phục vụ một vị khách bất ngờ, bằng cách liên tục gõ cửa nhà của người hàng xóm đã lên giường ngủ. Chúa cũng nói về kinh nghiệm chung của một người cha sẽ không bao giờ cho con của mình con rắn khi nó xin cá, hay cho bọ cạp khi nó xin trứng. Bằng cách sử dụng những lý do tương phản thúc đẩy hành động và sức mạnh của sự phóng đại, Chúa Giêsu củng cố sứ điệp của Ngài liên quan đến sự nhân từ của Chúa Cha trong việc đáp ứng các nhu cầu của con cái Ngài, những người được kết hợp vào cuộc hành trình vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Nếu một người bạn bất đắc dĩ bắt buộc phải giúp đỡ một người bạn quấy rầy, nếu một người cha nhân loại chu cấp cho những nhu cầu của con cái mình, thì Thiên Chúa sẽ quan tâm đến chính con của mình biết bao nhiêu ! Thật vậy, Chúa Cha yêu thương chúng ta luôn đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta theo những cách mà chúng ta có thể không ngờ tới, nhưng luôn là tốt nhất cho chúng ta.

2.MEDITATIO
Hình ảnh Đức Kitô cầu nguyện tác động thế nào đến đời sống thiêng liêng và tông đồ của tôi ?
Tôi có trân trọng Lời Kinh Chúa dạy, Kinh LẠY CHA, lời cầu nguyện tuyệt hảo của người Kitô hữu không ? Trân quý như thế nào ?
3.ORATIO

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng ; Nước Cha trị đến ; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : ‘Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện bằng Lời Kinh Chúa dạy, Kinh LẠY CHA, sử dụng phiên bản của Luca, đọc một cách chậm rãi và suy niệm. Tôi tạm dừng sau mỗi lần thỉnh cầu và để ý nghĩa của lời kinh thấm sâu vào trái tim.
Tôi cũng dạy Kinh LẠY CHA cho người không biết.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.