Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN_B, 06-6-2021 MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng Mc 14, 12-16. 22-26 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài ban cho ta Mình và Máu Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN_B, 06-6-2021

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng

Mc 14, 12-16. 22-26

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài ban cho ta Mình và Máu Ngài”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy”

          Hôm nay, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo Hội đặt trước mặt chúng ta khung cảnh của bữa Tiêc Ly, cũng là cuộc họp mặt lần cuối của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. Cuộc họp mặt căng thẳng, đầy mâu thuẫn.  Giuđa đã quyết định phản bội Chúa Giêsu (Mc 14, 10).  Phêrô đã quả quyết rằng mình sẽ không chối Chúa (Mc 14, 30).  Chúa Giêsu biết tất cả những điều này.  Nhưng Ngài đã không đánh mất sự bình tĩnh của mình hoặc ý thức về tình bạn hữu.  Đúng hơn, chính trong bữa Tiệc Ly này, Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và thực hiện dấu chỉ tình yêu đến cùng của Ngài dành cho các ông (Ga 13, 1).

          Bốn câu Tin Mừng mô tả Bí tích Thánh Thể (Mc 14, 22-25) là thành phần của một bối cảnh rộng lớn hơn (Mc 14, 1-31).  Các câu ở trước và sau (tường thuật về) Thánh Thể, giúp chúng ta hiểu rõ hơn rất nhiều, ý nghĩa việc làm của Chúa Giêsu. Trước khi nói về việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, Marcô nói về quyết định của giới lãnh đạo là giết Chúa Giêsu (Mc 11, 1-2), về hành động trung thành của người phụ nữ vô danh xức dầu cho Chúa Giêsu để dự đoán việc mai táng Chúa (Mc 14, 3-9), về âm mưu phản bội của Giuđa (Mc 14, 10-11), về việc chuẩn bị cho lễ Vượt Qua (Mc 14, 12-16) và về dấu hiệu của kẻ phản bội (Mc 14, 17-21).  Sau khi nói về việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, Marcô nói về lời tiên báo tất cả mọi người sẽ bỏ chạy (Mc 14, 26-28) và lời loan báo rằng Phêrô sẽ chối Chúa (Mc 14, 29-31).

          Phụng Vụ hôm nay chỉ giữ lại các yếu tố thiết yếu của câu chuyện thiết lập Bí tích Thánh Thể. Thật vậy, cốt lõi của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Mc 14, 12-16. 22-26) là tường thuật về những hành động và lời nói của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, được Ngài chia sẻ với các môn đệ. Chúa bẻ bánh và chia sẻ chén rượu, mà nói: “Đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (cc. 23-24). Việc bẻ bánh biểu thị biến cố cứu độ là thân thể Chúa Giêsu bị làm tan nát và bị thương tổn trong hy tế vượt qua để cho thế gian được sống. Việc uống chén biểu thị biến cố cứu độ là máu của Chúa đổ ra trên thập giá – máu của giao ước vĩnh cửu – xác nhận mối quan hệ mật thiết của Thiên Chúa với những người mới được cứu chuộc, mà Ngài chỉ định như của riêng Ngài. Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của thế gian, trên thập giá, đã đổ máu sự sống của mình ra cho chúng ta, mở đường cho mối quan hệ triệt để giữa chúng ta và Chúa Cha.

          Với việc lãnh nhận bánh sự sống mới và chén giao ước trong Bí tích Thánh Thể, bí tích Chúa Kitô tự hiến cho chúng ta, chúng ta tuyên bố sẵn sàng sống giao ước này.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Làm thế nào để tôi kết hợp chính mình với biến cố cứu độ là sự hy sinh cứu độ tối thượng của Đức Kitô?

–      Đáp trả của tôi đối với món quà to lớn là Mình và Máu Đức Kitô là gì?

–      Tôi làm thế nào để chuyển vào cuộc sống hàng ngày của mình ý nghĩa của tình yêu hy sinh và giao ước của Đức Kitô?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

        Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm tạ Cha vì Mình và Máu ban sự sống của Con Cha là Đức Giêsu Kitô, Vị Thượng Tế vĩnh cửu và là Đấng trung gian của Giao Ước Mới. Qua hy tế Thánh Thể của Ngài trên thập giá, Ngài đã tẩy sạch chúng con khỏi tội lỗi và đưa chúng con trở lại với Cha như một đoàn dân được hòa giải. Thân thể của Ngài là “bánh bẻ ra” để chúng con được chữa lành và cứu chuộc. Máu của Ngài đã được đổ ra như một “chén hy sinh”. Nhờ máu đổ ra trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá, Ngài đã đóng ấn Giao ước Mới và chúng con trở thành dân giao ước của Cha. Nhờ ân huệ của Cha, chúng con được đặc quyền chia sẻ sự sống thần linh của Cha. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng con công bố mầu nhiệm đức tin này và được đưa vào sâu hơn trong chiều sâu của mầu nhiệm. Xin giúp chúng con chuyển dịch vào đời sống hàng ngày tình yêu giao ước được biểu thị trong sự hiệp thông của chúng con vào bữa tiệc Thánh Thể. Xin ban cho chúng con ân sủng để thể hiện việc hiến thân của Chúa Giêsu, Thầy Thánh Thể của chúng con, và tác vụ tư tế của Ngài trên thập giá. Khi cử hành sự hiến ban tối thượng là Mình và Máu Đức Kitô, xin cho chúng con trở nên “bánh bẻ ra” và “rượu đổ ra” cho thế gian được sống. Chúng con ngợi khen và cảm ơn Cha, chúng con tôn thờ và phục vụ Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cầu nguyện cho các linh mục được linh hoạt sâu sắc bởi tinh thần của Bí tích Thánh Thể và được củng cố trong sứ vụ của họ vì lợi ích của những người nghèo và người đau khổ.

–      Bằng những hành động phục vụ và bác ái của tôi, tôi cố gắng mang tình yêu giao ước của Thiên Chúa đến cho những người xung quanh tôi, đặc biệt là người nghèo và người thiếu thốn.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.